Aktivitet

Uddannelse - Sanistål

Emner med fokus på kompetencer og kompetenceudvikling. 

Kompetencerne blandt medarbejderne i Sanistål udvikles i tråd med Saniståls strategi og behov og i samarbejde med medarbejdernes ønsker. I 2015 var der 52 interne stillingsskift i virksomheden. HR-chef Charlotte Rye Akselsen siger. ”Vi er stolte over at kunne fastholde og videreudvikle medarbejdere inden for nye områder”.

 

Eksempler på emner til caseeksamen

Eksempel 1: Kompetencer

  • Redegør for begreberne kvalifikationer og kompetencer.
  • Søg online efter aktuelle stillingsopslag hos Sanistål, og redegør for, hvilke kompetencer Sanistål efterspørger hos sin nye medarbejder. Kom ind på såvel faglige som personlige kompetencer.
  • Fortæl, hvilke redskaber HR-afdelingen kan benytte sig af, hvis man gerne vil måle/teste en ansøgers personlige kompetencer - og diskuter også fordele og ulemper, der er ved at anvende sådanne tests.

 

Eksempel 2: Kompetenceudvikling

  • Forklar hvad et kompetencegab er.
  • Redegør for hvordan kompetenceudvikling kan foregå i Sanistål. Du kan læse om kompetenceudvikling i HR-Årsrapporten fra 2015 under afsnittet om Sanistål-skolen.
  • Forklar, hvordan en virksomhed som Sanistål kan opnå effektiv kompetenceudvikling og herunder hvilke forudsætninger, der skal være til stede hos medarbejderen for, at han/hun er motiveret for at lære noget på et uddannelsesforløb/kursus.

 

Eksempel 3: Kompetenceudvikling

Tag udgangspunkt i en Sanistål butik, hvor der er ansat en butikschef, ti sælgere og en salgselev: 4 af sælgerne tager sig primært af VVS-salg og de resterende 6 sælgere har hver især specialviden inden for enten: stål og metal, værktøj, beslag og sikring, elteknik og befæstelse, kemi og forbrugsvarer eller personligt udstyr.

  • Redegør for begrebet jobudvikling, og hvordan det kan foregå i ovennævnte eksempel i en Sanistål butik.
  • Forklar, hvordan der kan ske kompetenceudvikling ved jobudvidelse og jobberigelse i Sanistål.
  • Redegør for, hvordan jobudvikling kan give medarbejderudvikling og motivation. Inddrag her bl.a. Hertzbergs principper for jobberigelse.

 

Ressourcer 

Det anbefales, at lærerne selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Redegørelse for mangfoldighed i ledelsen Saniståls hjemmeside

Ledige stillinger 

Ansvarlighed og bæredygtighed - Saniståls hjemmeside

Sani-Info
Her kan du bl.a. læse om medarbejderudvikling i Sanistål, hvor der tages udgangspunkt i DiSC-analyser.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.