Aktivitet

Historie og organisation - Sanistål

Emner med fokus på klassiske organisationsstrukturer, herunder arbejdsdeling og fordeling af myndighed og ansvar. Derudover nyere organisationsstrukturer, team, roller og teamets udvikling samt teamstruktur og motivation. 

Sanistål er Danmarks største industrileverandør og er en af de største leverandører til håndværkervirksomheder og offentlige institutioner. Organisationen er opdelt i to forretningsområder: Industri og Byggeri. I 2016 har Sanistål 47 håndværkerbutikker (organisatorisk placeret under Byggeri), hvor der er ansat mellem 3 og 12 medarbejdere i hver butik. Hertil kommer de to store lagre i henholdsvis Taulov og Billund samt fællesfunktioner så som økonomi, marketing, IT mm.

 

Eksempler på emner til caseeksamen

Eksempel 1: Klassiske organisationsstrukturer

 • Redegør for teorierne bag de tre klassiske organisationsstrukturer:
  • den bureaukratiske skole
  • den administrative skole
  • videnskabelig virksomheds ledelse.
 • Forklar fordele og ulemper ved de tre klassiske organisationsstrukturer.
 • Redegør for teorien bag arbejdsdeling samt fordeling af myndighed og ansvar.
 • Tegn et organisationsdiagram for en Sanistål butik, hvor der er ansat en butikschef, ti sælgere og en salgselev: 4 af sælgerne tager sig primært af VVS-salg og de resterende 6 sælgere har hver især specialviden inden for enten: stål og metal, værktøj, beslag og sikring, elteknik og befæstelse, kemi og forbrugsvarer eller personligt udstyr. Du kan se Saniståls produkter på hjemmesiden.
 • Forklar hvilke fordele og ulemper, der vil være ved at organisere medarbejderne i butikken efter dit forslag.

 

Eksempel 2: Nyere organisationsstrukturer

I Saniståls medarbejderblade kan du læse, at Sanistål arbejder på at udvikle og implementere et nyt ERP-system. ERP står for ”Enterprise Ressource Planning” og systemet bygger på en fælles database for hele Sanistål. Et ERP-system knytter arbejdsprocesserne sammen, så virksomheden kan håndtere alt lige fra salg, ordrebehandling, indkøb, lagerstyring til faktura.

Der er nedsat en overordnet gruppe (kaldet ERP-organisationen), der består af fire personer (procesejere) fra henholdsvis indkøb, økonomi, salg og logistik. Disse fire personer har en vigtig rolle i forhold til bl.a. at beskrive hvordan forretningsprocesserne i det nye ERP-system skal se ud i fremtiden.

 • Redegør for begrebet ”Nyere organisationsstrukturer”
 • Forklar hvilke organisationsstrukturer der hører ind under ”Nyere organisationsstrukturer”. Kom også ind på fordele og ulemper ved disse organisationsstrukturer.
 • Hvilken organisationsstruktur vil du foreslå, at Sanistål bør benytte sig af ved udviklingen/implementeringen af ERP-systemet?

 

Eksempel 3: Team, roller og teamets udvikling

Læs artiklen Sanistål skærper supply chain-styringen på scm,dk. 2015.
I artiklen står, at Stephan Schuler er Supply Chain Manager hos Sanistål, og sammen med sit team af indkøbere har han fokus på, hvordan indkøb kan planlægges mest optimalt.

 • Forklar, hvad man forstår ved et ”team”.
 • Redegør for teams typiske udviklingsfaser, og forklar hvad der sker i de enkelte faser.
 • Forklar hvilke roller, der ifølge Belbins teori bør være repræsenteret i indkøbsteamet.
 • Giv forslag til, hvad Stephan Schuler kan gøre for at sikre et godt samarbejde og et velfungerende indkøbsteam i Sanistål.

 

Eksempel 4: Teamstruktur og motivation

I Saniståls indkøbsafdeling arbejder et team på 6 indkøbere, og de er dagligt i kontakt med Saniståls ca. 1500 leverandører. Medarbejderne i indkøbsafdelingen bliver dagligt målt (KPI-målinger) på, om de når afdelingens mål i forhold til: varetilgængelighed, servicegrad, lagerbinding og omsætningshastighed.

Søg efter artikler og viden om hvor vidt der i indkøbsafdelingen udbetales bonus oveni den faste løn, når indkøberne når de mål, der er fastsat for afdelingen. Bonus kan være afhængig af det samlede teams performance, så det ikke er den enkelte indkøbers præstation men hele teamets præstation, der tæller.

 • Forklar, hvilken klassisk organisationsstruktur der ses i indkøbsafdelingen.
 • Med udgangspunkt i Saniståls indkøbsafdeling skal du redegøre for belønning som motivationsfaktor.
 • Forklar, hvad der kan være årsagen til, at det ikke er den enkelte indkøbers præstation, men hele indkøbsteamets præstation, der kan udløse en bonus. Du kan her f.eks. inddrage teori om teams normer og adfærd.

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærerne selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Organisationsdiagram Sanistål

KPI-målinger

Bæredygtighed og ansvarlighed Saniståls hjemmeside

Fakta om Sanistål  Saniståls hjemmeside, herunder historie, profil og organisation

Pressemeddelelser Saniståls hjemmeside

Fondsbørsmeddelelser Saniståls hjemmeside

Regnskaber Saniståls hjemmeside

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.