Aktivitet

Arbejdsforhold - Sanistål

Emner med fokus på motivation og trivsel, ledelse samt kultur.

Saniståls vision er at forbedre sig konstant og performe bedre end konkurrenterne. Direktør Christian B. Lund siger: ”Hvis vi skal nå vores ambitiøse mål, er det vigtigt, at medarbejderne oplever Sanistål som en attraktiv og udviklende arbejdsplads, hvor trivslen og arbejdsglæden er i top”. For Sanistål er deres ”mere end du tror-kultur” meget vigtig. Kernen i ”mere end du tror” er at overraske positivt i forhold til såvel kolleger som kunder.

 

Eksempler på emner til caseeksamen

Eksempel 1: Motivation og trivsel

 • Redegør for motivationsteorierne, og forklar også hvilke ligheder og forskelle, der er imellem motivationsteorierne.
 • Søg efter "Sanistål HR-årsrapport trivsel". Beskriv kort resultaterne fra Saniståls trivselsundersøgelse.
 • Redegør for, hvilke indsatser Sanistål gør for at forbedre arbejdsmiljøet og højne medarbejdertrivselen.
 • Forklar, hvorfor det er vigtigt for Sanistål at opnå en høj medarbejdertrivsel.
 • Forklar, hvordan medarbejdertrivsel har indflydelse på motivationen blandt medarbejderne.

 

Eksempel 2: FN's Verdensmål

Sanistål skriver på hjemmesiden, at FN's Verdensmål er en integreret del af tilgangen til CSR. "I Sanistål har vi valgt at fokusere på de fire Verdensmål, som har den mest naturlige sammenhæng med vores forretningsmodel, og hvor vi kan gøre den største forskel.”, 

 • Forklar begrebet CSR.
 • Forklar hvordan FN´s verdensmål kan være en del af forretningsmodellen
 • Redegør for den kultur, man gerne vil have blandt medarbejderne i Sanistål. 
 • Giv din begrundede vurdering af, hvordan det er muligt for Saniståls ledelse at påvirke medarbejdernes holdninger og værdier ved at fokusere på de fire verdensmål.

 

Eksempel 3: Ledelse

I Saniståls vision kan man bl.a. læse, at ledelsen ønsker at: ”medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig, udviklende og sikker arbejdsplads”. Nøgleordene er: tillid, uddelegering af ansvar, uformel, aben og ærlig og løbende forbedringer, hvor medarbejderne opfordres til at komme med forbedringsforslag.

 • Redegør for teori om ledelsesstile
 • Forklar hvilke ledelsesstile og menneskesyn, der passer til Saniståls vision
 • Forklar hvordan ledelsesstilen kan påvirke motivationen blandt Saniståls medarbejdere
 • Diskuter fordele og ulemper ved de ledelsesstile, som du ser findes i Sanistål

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærerne selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Sanistål som arbejdsplads På Saniståls hjemmeside kan du bl.a. læse, hvad medarbejdere siger om Sanistål som arbejdsplads.

Redegørelse for mangfoldighed i ledelsen Saniståls hjemmeside

Ledige stillinger Saniståls hjemmeside

Ansvarlighed og bæredygtighed - Saniståls hjemmeside

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.