Aktivitet

Arbejdsforhold - Dansk Supermarked Group

Forslag til emner og opgaver, der inddrager faktorer, der har betydning for motivation og trivsel for Dansk Supermarked Group.

Dansk Supermarked Group ved, at en af nøglerne til succes er gode medarbejdere, såvel på hovedkontoret som i butikkerne. Derfor passer man godt på sine medarbejdere.

Formålet med nedenstående eksempler er at skabe sammenhæng mellem den daglige undervisning, fagets mål og caseeksamen. Byg selv videre på eksemplerne eller tilpas dem dine caseopgaver.  

 

Eksempel 1. Motivation og trivsel

 • Fortæl om de motivationsteorier du mener en leder i Dansk Supermarked Group bør kende til og fortæl også om forskelle og ligheder mellem motivationsteorierne.

Dansk Supermarked Group vil gerne være en attraktiv og spændende arbejdsplads. Se videoen: ”Bliv elev i Dansk Supermarked”.

 • Brug relevante motivationsteorier til at forklare, hvad DSG gør for at deres elever skal opleve trivsel og motivation. Find konkrete eksempler.
 • Giv din vurdering af, om DSG kan gøre mere for at forbedre elevernes trivsel og motivation.

  

Eksempel 2. Intelligens og personlighed

 • Fortæl om forskellige opfattelser af begrebet intelligens. Kom f.eks. ind på den klassiske opfattelse af intelligens (IQ) og Howard Gardners 8 intelligenser.

Hvert år ansætter DSG både detail- handels- og kontorelever. Vælg ét af stillingsopslagene fx fra DSGs hjemmeside for enten detail, handel eller kontor.

 • Med udgangspunkt i dit valgte stillingsopslag skal du fortælle, hvilke intelligenser DSG efterspørger hos deres kommende elever.
 • Med udgangspunkt i dit valgte stillingsopslag skal du vise, hvordan en personlighedsprofil for eleven kan se ud. Forklar hvordan personlighedsprofilen passer til stillingen.

  

Eksempel 3. Ledelse

 • I føtex er der forskellige ledere på forskellige niveauer. Forklar ved hjælp af Adizes teori, hvad der kendertegner en:
  - god butikschef? 
  - god HR-chef?
  - en god koordinator i indkøbsafdelingen?
 • Redegør for teori om lederstile.
 • Hvilket menneskesyn og lederstil(e) mener du, der med størst sandsynlighed vil fremme motivationen hos eleverne i føtex?

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Strategi og ledelse , herunder ejerskabsstruktur

Sallinggroupelev om at være elev i føtex, Bilka, NETTO og Salling

Ledige stillinger

Jobtyper Oversigt over job- og karrieremuligheder i Salling Group

En god start Om at være ny i koncernen

Hverdag og fest Om hvad Salling Group gør for medarbejderne

Publikationer CSR-rapporter og årsrapporter

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.