Artikel

Introduktion til opgaven som gæsteinstruktør

Professionshøjskolerne har udviklet et kursusmateriale, der kan bidrage til at klæde medarbejdere på til at indgå i skoleoplæring eller undervisning på erhvervsuddannelserne.

Professionshøjskolerne har udviklet materiale til et kursus, der har til formål at introducere faglærte til opgaven som gæsteinstruktører i skoleoplæringen.

Materialet kan anvendes af virksomheder og skoler, som ønsker at samarbejde om at lade faglærte indgå i skoleoplæringen som gæsteinstruktører i en kortere periode, lige som materialet kan indgå i introduktionen af gæstelærere i skoleundervisningen.

 

Materialets opbygning

Materialet svarer til en kursusdag og er bygget op om fire temaer:

  • Viden om regler og rammer: Baggrund for skoleoplæring og skoleoplæringens rolle i samfundet herunder bekendtgørelse og læringsmål.
     
  • Forståelse af lærlingegruppen: Lærlingegruppens forudsætninger og behov og disses betydning for deres deltagelsesmuligheder. Herunder instruktion og vejledning i forbindelse med lærlingenes arbejde.
     
  • Didaktisk faglighed: Opbygning og gennemførelse af sammenhængende læringsforløb med fokus på før, under og efter.
     
  • Kommunikations- og formidlingskompetencer: Kommunikationens betydning i forhold til formidling af forventninger til lærlinge og formidling af faglig viden som understøtter faglig stolthed for såvel en større som en mindre forsamling.

Undervisningen består af korte faglige oplæg, som deltagerne efterfølgende indarbejder i deres egen personlige drejebog.

Kurset er udviklet på baggrund af en behovsanalyse.

 

Find materialet

Du kan finde materialet og læse om projektet her:

Behov for og udvikling af kursusforløb til gæsteinstruktører i skoleoplæringen (ucviden.dk)

Uddannelse af gæsteinstruktører i skoleoplæringen (PDF, kp.dk)

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Københavns Professionshøjskole: Anne Katrine Kamstrup (projektleder) og Jan Bisgaard. UCN act2learn: Susanne Hjelmberg Larsen. Absalon: Charlotte Hahn Nielsen. UCL Erhvervsakademi: Susanne Kaatman.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.