Lovgivning

Model B

I teknisk eux-model B indgår uddannelsen til ernæringsassistent, bager og konditor, gastronom, tjener og receptionist. 

Fagene i et på eux–forløb fastsættes med udgangspunkt i en eux-model. Det sikrer, at størstedelen af fagene i forløbet er fælles for en række uddannelser. Se oversigt over erhvervsuddannelser og obligatoriske fag i eux-model B.

Du finder bekendtgørelsen til teknisk eux-model B på retsinformation.dk

 

Uddannelser i model B

Bager og konditor

Ernæringsassistent 

Gastronom

Tjener

Receptionist

 

Fagrækken består af følgende gymnasiale fag

Dansk A
Engelsk B
Samfundsfag C
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Erhvervsområdeprojekt

 

Fag m.v. målrettet den enkelte erhvervsuddannelse
1 fag på C-niveau og 1 løft af niveau i 1 fag (samlet undervisningstid: 100 timer/4 uger).

Valgfag
1 fag på C-niveau (undervisningstid: 75 timer/3 uger)
1 løft af niveau i 1 fag (undervisningstid: 125 timer/5 uger).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.