Lovgivning

Prøveform a - afsluttende prøve i matematik

Prøvens formål på niveau E og F er at afdække, hvor kompetent eleven er blevet til at løse opgaver i en situation, der i så høj grad som muligt ligner de situationer, som eleven efterfølgende skal aktivere sin faglige formåen i. Se eksempler på prøvespørgsmål her. 

Det gode prøvespørgsmål er kendetegnet ved, at det

  • giver mulighed for at vise, i hvor høj grad eleven har nået undervisningens mål
  • giver mulighed for, at eleven kan demonstrere sin beherskelse af kompetencerne
  • indeholder konkrete spørgsmål, som eleverne kan besvare / opgaver, som skal regnes ud
  • rummer åbne spørgsmål, der giver plads for den dygtige elev til at vise, hvad han/hun kan – beregninger, som eleven skal sammenligne, spørgsmål som ”giv andre forslag til….” osv.
  • giver ”hints”, forslag til struktur på gennemgang eller anden kom-i-gang hjælp, så den usikre elev ikke efterlades i vildrede
  • undgår udenadslære
  • er udformet i det sprog, der benyttes i undervisningen
  • afspejler den daglige undervisning
  • tilsammen dækker fagets indhold bredt
  • har et godt layout og en god kopikvalitet
Siden er opdateret 30. juli 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.