Inspirationsmateriale til undervisning

Via linket på denne side findes inspiration til matematikundervisningen med fokus på omsætning af fagbilagenes niveauer, helhedsorienteret og praksisrettet undervisning, digitale læremidler samt bedømmelse. 

Materialets indhold

Materialet omfatter blandt andet to konkrete undervisningscases og fem inspirationsvideoer. Den ene case giver inspiration til anvendelse af det digitale værktøj Thinglink til at understøtte praksisnærhed i undervisningen, mens den anden case giver et eksempel på helhedsorienteret undervisning. Eksemplet er suppleret med et planlægningsværktøj, der hjælper læreren til at strukturere vejen fra fagmål over undervisning til bedømmelse og evaluering.

De fem videoer handler om helhedsorientering og praksisnærhed i matematik på erhvervsuddannelserne, gennemgang af taksonomiske niveauer og veje til undervisningsdifferentiering, de otte matematiske kompetencer, matematik i et tværfagligt perspektiv samt evaluering og bedømmeles af elevernes kompetencer i matematik. Materialet indeholder endvidere en video, hvor tre lærere fortæller om deres erfaringer med at anvende dele af materialet.

Materialet handler om følgende temaer:

1.  Matematikfagets identitet i EUD

2.  Helhedsorienteret og praksisnær matematikundervisning

3.  Mål, niveauer og undervisningsdifferentiering

4.  De otte matematiske kompetenceområder

5.  Matematik i en tværfaglig sammenhæng

6.  Evaluering og feedback

7.  Konkrete læringsaktiviteter med mål og tegn på læring ud fra bekendtgørelsen.

 

Find materialet

Det samlede materiale findes på cfu.via.dk

 

Kreditering

Materialet er udviklet af Jan Christensen og Kirsten Søs Spahn, Københavns Professionshøjskole.

Søren Madsen, Skive College har bidraget til materialet om Thinglink.

Bjarne Vingaard Løth, Mads Rømer og Ricky Trøjelsgaard Munch, EUC Nord, har bidraget til materialet om helhedsorienteret og praksisnær undervisning.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.