Helhedsorientering og tværfaglighed

Undervisningen i matematik tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen i uddannelsens øvrige fag i det omfang, der indgår matematikholdige opgaver i disse. Her finder du eksempler på valg af fagligt stof i sammenhæng med uddannelsen og eksempel på matematik i samspil med andre fag.

Beregninger, som eleven skal kunne foretage i sin uddannelse, indgår i undervisningen, når faget er obligatorisk i elevens uddannelse.

Undervisningen kan endvidere tilrettelægges sammen med andre naturvidenskabelige eller samfundsfaglige grundfag og omfatte beregninger, der er relevante i disse.

Sammenhængen mellem matematik og uddannelsen

Eksemplerne er tænkt som inspiration til indhold, form og niveau. Det er ikke hensigten, at opgaverne skal bruges direkte, da materialerne skal tilpasses både uddannelsesområde og elevgruppe.

Eksempel på stofvalg, der er foretaget inden for rammerne, som er fastsat i fagbilaget.

Eksempel på valg af supplerende stof.

Samspil med andre fag

Det matematiske stof, som forløbet behandler, er omvendt proportionalitet. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens uddannelse.  Indholdet i forløbet er relevant for både matematik og fysik, og med tilpasning, vil elevfremstillet dokumentation kunne anvendes i begge fag. Forløbet kan derfor med fordel planlægges som et fælles forløb i matematik og fysik.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.