Aktivitet

Målgrupper og købmandskab - Dansk Supermarked Group

Om statistik, lineære funktioner, prisfastsættelse og udbud og efterspørgsel.

Eksempel 1: Statistik

Dansk Supermarked Group samler mange informationer om deres kunder og deres købevaner. Dette gør de blandt andet via Bon-analyser. Chefen for marketingsafdelingen vil gerne have lavet en analyse af, hvor meget en gennemsnitskunde køber ind for og har derfor lavet et observationssæt af 1.000 tilfældigt udvalgte kunder og deres indkøb.

 • Redegør for begreberne diskrete og grupperede variabler.
 • Med udgangspunkt i regnearket ”Bonner” skal du opstille et skema, hvori du viser grupperede data med intervaller, intervalmidtpunkt, intervalhyppighed, intervalfrekvens, summeret intervalfrekvens.
 • Redegør for kvartilsættet på dataene og for typeintervallet for dataene.
 • Vis dine observationer grafisk.
 • Beregn middeltallet, variationsbredden, kvartilafstanden, variansen og standardafvigelsen for dine data.

 

Eksempel 2: Lineære funktioner

Dansk Supermarked Group har forskellig måder at fastsætte priser på. En af metoderne er ved at lave forbrugerundersøgelser.

I forbindelse med lanceringen af et nyt BUDGET produkt har Dansk Supermarked Group undersøgt to priser, og afsætningen der er ved de givne priser. Priserne 50kr. og 75kr. er undersøgt med sammenhængende afsætninger på 4.300 stk. og 3.700 stk.

 • Redegør kort for begrebet lineære funktioner
 • Bestem ved grafisk løsning funktionen for BUDGET produktets pris.
 • Bestem ved beregning funktionen for BUDGET produktets pris.

 

Eksempel 3: Ligninger af 1. grad

Priser på varer på frie markeder er bestemt ud fra udbud (sælger) og efterspørgsel (køber) og deres vilje til at udbyde og aftage et produkt til en bestemt pris. En udbudsfunktion er givet ved u(x)=0,2x + 300, og en efterspørgselsfunktioner er givet ved e(x)=-0,1x+50

 • Redegør for begrebet lineære funktioner
 • Bestem grafisk punktet hvor udbud og efterspørgsel er identiske
 • Bestem ved beregning punktet hvor udbud og efterspørgsel er identiske.
 • Forklar med egne ord hvordan man løser en ligning (regneregler)

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Finansielle nøgletal Årsrapporter og oversigt over antal butikker, medarbejdere mm.

Forretningsområder  Om Salling Groups kerneforretning, digital handel, egne brands og mærker

Siden er opdateret 10. januar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.