Teamsamarbejde og professionelle læringsfællesskaber

Fællesskaberne i et teamsamarbejde og det professionelle læringsfællesskab kan være forskellige i deres konstellationer.

Dog er de alle kendetegnet ved at skabe viden om samspillet mellem indsats og effekt. Fokus er på at forbedre praksis gennem en analytisk og undersøgende arbejdsform på et forsknings- og datainformeret grundlag.

Her kan du finde inspiration til teamsamarbejde og det professionelle læringsfællesskab.

Siden er opdateret 10. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.