Artikel

Kontroversielle emner og kritisk tænkning i undervisningen – inspiration til ledere

En vigtig del af erhvervsuddannelsernes formål er at bidrage til at udvikle elevernes interesse for og evne til aktivt at medvirke til og deltage i et demokratisk samfund.

En betydelig del af elevernes demokratiske dannelse er, at de lærer at rumme andres værdier og håndtere følsomme og kontroversielle emner. I artiklen finder du som leder inspiration til at sætte kontroversielle emner dagsordenen.

 

Inddrag det kontroversielle

I skolen og i livet vil børn og unge blive udfordret af holdninger og værdier, som de ikke kender fra deres egen baggrund, eller som de er uenige i. Det kan af og til vække meget stærke følelser og skabe konflikter i både klasserummet og i samfundet.

Det er derfor vigtigt at inddrage kontroversielle emner i undervisningen, for at eleverne lærer at håndtere uenighed. Skolen kan netop skabe et trygt rum, hvor eleverne kan afprøve forskellige holdninger, få nuanceret deres perspektiver og blive i stand til at opnå kritiske færdigheder.

Inddragelse af kontroversielle emner kan ske på to måder. De kan planlægges og gennemføres i undervisningen, eller de kan inddrages, når de opstår tilfældigt og spontant, fx på baggrund af begivenheder i samfundsdebatten. Det er i begge tilfælde væsentligt, at skolen som organisation er rustet til arbejdet og, at underviserne har indgående kendskab til egnede redskaber og metoder. Det stiller krav til din rolle som leder.

 

Ledelsens rolle

Ledelsens opbakning er vigtig i forhold til at støtte skolens personale, hvis det brænder på, og der opstår situationer, hvor elever retter deres vrede mod læreren eller andre elever. Det er samtidig ledelsens ansvar at klæde skolens undervisere og andet personale på til opgaven, eksempelvis igennem oplæg eller kurser om håndtering af kontroversielle emner. Håndtering af kontroversielle emner kan også sættes på dagsorden ved systematisk at gøre emnet til et fast punkt ved lærermøder, teammøder eller andre pædagogiske møder.

I vidensnotatet ’Viden Om – Pædagogisk Ledelse’ og det tilhørende udviklingsredskab om pædagogisk ledelse kan skoleledelsen finde metoder til at sætte fokus på elevernes læring, herunder deres kritiske tænkning og demokratiske dannelse. Det er vigtigt, at ledelsen organiserer tilstedeværelsen af de rette underviserkompetencer og kontinuerligt sikrer, at der foregår åben og konstruktiv dialog om undervisningen – også om de svære og særligt følsomme emner. Det handler om, at ledelsen sætter retning for arbejdet, så arbejdet med kontroversielle og svære emner indgår som en del af hele skolens DNA.

Materialet: Demokrati og aktivt medborgerskab på erhvervsuddannelserne - en redskabspakke fil faglig selvrefleksion og praksisudvikling i hverdagen 

 

Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber er afgørende i arbejdet med at understøtte stærke demokratiske fælleskaber, der står solidt i mødet med følsomme og kontroversielle emner og situationer, der spontant kan opstå i undervisningslokalet.

I vidensnotatet ’Viden Om – Professionelle Læringsfælleskaber’ og det tilhørende udviklingsredskab kan du finde inspiration til at styrke skolens professionelle læringsfælleskaber og således skabe bedre rammer for undervisernes og elevernes læring. Igennem et fokus på at udvikle strukturelle, relationelle og kulturelle forhold understøtter arbejdet med professionelle læringsfællesskaber lærernes samarbejde, indsigt i hinandens praksis og kompetencer samt deres professionelle selvtillid.

Udviklingsredskabet indeholder skabeloner og forslag til, hvordan udviklingen af en fælles professionel tilgang kan sættes på dagsordenen på teammøder, og blive en del af skolens didaktiske og pædagogiske udviklingsstrategi.

Materialet: Viden Om – Professionelle Læringsfælleskaber 

 

Kontroversielle emner og håndtering af konflikter

I arbejdet med kontroversielle emner vil modstridende holdninger, som kan være svære at forene, ofte være på spil. I det organisatoriske arbejde med demokratisk dannelse og kontroversielle emner er det en god idé at afsætte tid til at understøtte undervisernes refleksion over deres roller og muligheder i undervisningssituationen og i klasserummet – så de er forberedte på at håndtere uenigheder og potentielle konflikter.

To publikationer kan give skoleledelsen inspiration til at igangsætte processer, udviklende refleksioner og konkret planlægning, der understøtter det forebyggende didaktiske arbejde med at fremme en demokratisk samtalekultur.

Publikationerne:

De to film, ”Konflikter på fællesarealer: Adfærd” og ”Konflikter på fællesarealer: Regler”, lægger begge op til væsentlige drøftelser i personalegruppen om at understøtte en adfærd på skolen med fokus på fælleskab og trivsel. Filmene kan fx bruges til at sætte skolens studie- og ordenregler på dagsordenen med henblik på at sikre gode rammer og regler for skolens undervisningsmiljø.    

Find filmene her:  Fællesskabende adfærd på fællesområder     

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.