Redskab

LUP - Den lokale undervisningsplan

Skolernes arbejde med forenkling af den lokale undervisningsplan (LUP) begyndte i 2021. På denne side finder du inspirationsmateriale til arbejdet i form af vejledninger, animationsfilm og eksempler på LUP-beskrivelser.

 

Film 1. Mål for undervisningen, målbeskrivelser og taksonomi

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Om de lokale undervisningsplaner (LUP)

De tidligere regler for LUP erstattes af nye minimumskrav til LUP. Minimumskravene består af en beskrivelse af undervisningen, der omfatter tre overordnede forhold, som er centrale for kvaliteten af undervisningen på alle skoler:

  1. Mål for undervisningen.
  2. Indhold i undervisningen.
  3. Evaluering og bedømmelse.

Formålet er at få enklere og tydeligere mål, beskrivelse og dokumentation af skolernes lokale plan for undervisningens tilrettelæggelse samt den tilhørende evaluering og bedømmelse.
 

Film 2. Indhold i undervisningen, helhedsorientering og differentiering

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

3 stop-motion film om LUP

Til støtte i arbejdet med de lokale undervisningsplaner har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet produceret 3 stop-motionfilm om LUP. De korte film giver en humoristisk, men også faktuel intro til det kommende LUP-arbejde. Martin fra staten er en insisterende,  velmenende og velforberedt sønderjysk sprællemand, der introducerer de overordnede indholdspunkter, som er minimumskrav til Ny LUP. Begreberne krydres med eksempler fra forskellige erhvervsuddannelser.

Filmene kan fx bruges som oplæg på et teammøde, på pædagogiske dage eller andre sammenhænge, hvor ledere, pædagogiske konsulenter, og/eller undervisere mødes om at planlægge undervisningen.

Filmene kan ses samlet, eller man kan fokusere på det tematiske indhold i en´ af dem. Filmen bør indgå i sammenhæng med vejledningen og andre redskaber, der er udarbejdet til skolernes LUP-arbejde. Dokumenterne finder du længere nede på denne side.

 

Film 3. Evaluering, feedback og bedømmelse

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Kontakt Martin fra staten

Hvis du har spørgsmål til arbejdet med den lokale undervisningsplan, så ring eller skriv til Martin eller en af hans kolleger:

Martin Havgaard Seehagen
Martin.Havgaard.Seehagen@stukuvm.dk 
Tlf. 25 57 41 14

Pia Susanne Jørgensen
Pia.Susanne.Jorgensen@stukuvm.dk
Tlf. 60 93 32 65

Marianne Hallgaard Christensen
marianne.hallgaard.christensen@stukuvm.dk
Tlf. 33 92 53 34

 

Eksempler på LUP-beskrivelser i en ny kontekst

For at give skolerne frihed til at skrive ind i deres pædagogiske kontekst, er der ikke fastsat en bestemt ramme med en fastlagt skabelon. Der er alene fastsat en minimumsmodel med tre overordnede indholdspunkter og korte beskrivelser som ramme for skolernes beskrivelsesarbejdet.

  • Mål for undervisningen,
  • Indhold i undervisningen.
  • Evaluering og bedømmelse.

Som et supplement til den nye LUP vejledning og til inspiration for det videre arbejde, præsenteres her forskellige måder at beskrive en LUP.

Eksemplerne er udarbejdet i forbindelse med udviklings-og afprøvningsarbejde i samarbejde med seks erhvervsskoler og fagkonsulenterne i STUK.

 

Baggrund 

Erhvervsuddannelsesaftalen fra 2018 indeholder et initiativ om et nyt forenklet styrings- og beskrivelsessystem for erhvervsuddannelserne.

Der har været gennemført et udvalgsarbejde med erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter, som i juni 2020 afgav rapporten Forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem med forslag til forenkling af erhvervsuddannelsernes samlede beskrivelsessystem. Formålet er at få enklere og tydeligere mål for skolernes tilrettelæggelse af undervisningen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.