Redskab

Styrk arbejdet med bedømmelseskriterier og feedback

Håndbogen peger på fire konkrete indsatser, der kan styrke det pædagogiske arbejde med bedømmelse og feedback.

På erhvervsskolerne kan det være vigtigt med en pædagogisk praksis, der arbejder med tydelige mål og kriterier, der rammesætter aktiviteter, og hvad der forventes af eleverne, og hvad de bedømmes og får feedback på.

I håndbogen er der fokus på fire konkrete indsatser, der kan styrke jeres pædagogiske arbejde med bedømmelse og feedback med baggrund i både viden og praksis. De fire indsatser tager afsæt i de problematikker og behov, som skolerne peger på i deres daglige arbejde med at evaluere, bedømme og give feedback til eleverne.

 

De fire indsatser retter sig mod at styrke

1. Udviklingen af en fælles bedømmelses- og feedbackkultur på tværs af ledere og lærere.
2. Samarbejdet om at formulere mere tydelige mål på baggrund af kompetencemålene,
så det er tydeligt for eleverne, hvad de skal lære, og hvad de bedømmes på.
3. Lærernes daglige arbejde med feedback.
4. En ensartet beskrivelse af grundforløbsprøven.

 

Baggrundsviden

Håndbogen er produktet af et stort forsøgs- og udviklingsprojekt, der er gennemført i 2017-2018. Projektets mål er at sikre en vidensunderstøttet implementering af eud-reformens mål ved at styrke skolernes pædagogiske arbejde med bedømmelse, feedback, talentspor og undervisningsdifferentiering.

I programmet er der udviklet og afprøvet otte konkrete indsatser i samarbejde med 15 erhvervsskoler. Disse indsatser er efterfølgende afprøvet og tilpasset på yderligere 56 afdelinger på erhvervsskoler rundt i landet.

 

Find håndbogen

Find håndbogen på uvm.dk

 

Kreditering

Håndbogen er udgivet af Børne- og Undervisningsministeriet i 2018.

Indhold og redskaber er udarbejdet af VIA University College, Rambøll Management og Københavns Professionshøjskole i samarbejde med en række erhvervsskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.