Artikel

Eleverne siger: Gør mere af dette i din feedback

Inspirationsmateriale fra EVA gør os blandt andet klogere på elevernes perspektiver på feedback. Læs fire gode råd fra eleverne om feedback i undervisningen og få inspiration til stærk feedback-praksis.

Inspirationsmaterialet, ”Feedback på erhvervsuddannelserne -  Inspiration til en styrket feedbackkultur på eud” (2020) fra EVA henvender sig til lærere og ledere på erhvervsuddannelserne, der ønsker at styrke feedback-praksis og kultur.

 

Indhold

Du kan blandt andet får indsigt i:

  • Hvorfor feedback er vigtigt
  • Elevernes oplevelse af god feedback
  • Læreres feedbackformer
  • Feedback før under og efter læreprocessen
  • Fokus i feedback

 

Fire gode råd fra eleverne

I materialet giver eleverne deres perspektiv på det, der virker i feedback

 

1. Start med at opbygge en god personlig relation

For eleverne er noget af det allervigtigste for at kunne tage imod feedback, at de oplever, at de har en god relation til den person, der giver dem feedback. Som lærer er det med andre ord vigtigt at have relationskompetencerne på plads.

En god lærer er i elevernes øjne én, der skaber en god kontakt, fx ved at tale om andre ting end de rent faglige, og ved at engagere sig personligt i den enkelte elev. Det handler også om at kunne lytte til elevernes faglige interesser og at inddrage interesserne i undervisningen.

Den gode relation er især vigtig på grundfagene, som nogle elever er mindre motiverede for end de uddannelsesspecifikke fag, og for de unge, der har afbrudte uddannelsesforløb bag sig. En god relation til deres lærer kan give dem mod på igen at blive udfordret fagligt.

 

 2. Sats på løbende mundtlig feedback

Eleverne vil helst have løbende mundtlig feedback. Både i selve undervisningen, og når de laver opgaver og går til eksamenen.

”Det er klart rarest med mundtlig feedback, for så får du en begrundelse, og man får lov til lige at stå og tale med læreren om, hvad man kunne have gjort bedre.”

- elev fra detailhandelsuddannelsen

Fordelen ved den mundtlige feedback er, at læreren kan uddybe sin vurdering af elevens faglige niveau, og eleven kan spørge ind og blive klogere.

 

3. Gør en dyd ud af de individuelle samtaler

Eleverne sætter stor pris på, at der er mulighed for at få individuel feedback fra deres fag- eller kontaktlærer, og at der i samtalerne er et fortroligt rum.

Eleverne efterspørger både faglig og personlig feedback, og de vil ofte gerne have individuelle input til, hvordan de kan udvikle sig.

Det er ikke alle elever, der selv opsøger individuel feedback, så det er vigtigt at sætte tid af til, at lærerne sikrer sig, at de får talt med hver enkelt elev.

 

4. Hold fokus på både proces og produkt

Det er uundgåeligt at begå fejl, mens man er ved at lære nyt, men eleverne kan faktisk lære noget af fejlene. Derfor er det vigtigt, at feedbacken fokuserer lige så meget på processen som på det endelige produkt eller resultat.

Eleverne oplever, at feedback fra læreren (hvad går godt/skidt, hvad de kan gøre anderledes), imens de fx er ved at tilberede en ret eller reparere en bil, er afgørende for, at de bliver dygtige til deres fag. Lige såvel som det at få feedback på det endelig produkt kan gøre det klart for eleverne, hvad de skal øve sig mere på til næste gang.

 

Tekstens fire god råd er citeret fra denne nyhed på EVA.dk

 

Læs mere om feedback på EVA.dk

Læs mere om feedback på erhvervsuddannelserne og hent det samlede inspirationsmateriale på eva.dk

Siden er opdateret 29. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.