Elevens personlige uddannelsesplan

Alle elever eller lærlinge på en erhvervsuddannelse skal, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 64, have en personlig uddannelsesplan, som udarbejdes af skolen i samarbejde med eleven/lærlingen.

 

Formålet med den personlige uddannelsesplan er at afklare elevens/lærlingens uddannelsesforløb og give et samlet overblik, også hvis uddannelsesforløbet ændrer sig.

Det er i den personlige uddannelsesplan, at elevens/lærlingens samlede uddannelsesforløb beskrives, jf. § 13, stk. 2, i erhvervsuddannelsesloven.

Personlig uddannelsesplan på erhvervsuddannelser - en vejledning handler om den personlige uddannelsesplan og skal understøtte udviklingen og brugen af den.

Vejledningen udfolder reglerne om den personlige uddannelsesplan, som er fastsat i kapitel 8 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og er opdateret juli 2023.

Spørgsmål og svar om elevens personlige uddannelsesplan


Ja. Jf. § 64, stk. 1 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser skal skolen sammen med eleven eller lærlingen og en eventuel oplæringsvirksomhed ved begyndelsen af grundforløbet udarbejde en personlig uddannelsesplan for eleven eller lærlingen.

For elever uden uddannelsesaftale ved påbegyndelse af grundforløbets 1. eller 2 del omfatter uddannelsesplanen alene grundforløbet.

For elever på grundforløbets 1. del, skal planen omfatte tre uddannelsesønsker.


Ja. For unge elever skal skolen have gennemført en kompetencevurdering af eleven eller lærlingen i almindelighed inden 2 uger fra påbegyndelsen af undervisningen jf. § 64, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Resultatet af kompetencevurderingen skal fremgå af uddannelsesplanen jf. § 65, stk. 1 nr. 5.

Ja. For euv-elever udarbejdes uddannelsesplanen på grundlag af en kompetencevurdering jf. § 64. stk. 5. Resultatet af kompetencevurderingen skal fremgå af euv-elevens personlige uddannelsesplan. Kompetencevurderingen udarbejdes af skolen, enten som den første aktivitet i uddannelsesforløbet, eller forud for optag efter reglerne om enkeltfag under åben uddannelse.


Elever i grundforløbets 2. del, som ikke har en uddannelsesaftale, skal registrere sig på Lærepladsen.dk, når eleven påbegynder grundforløbets 2. del, jf. § 122 og derefter i hele grundforløbet, samt dokumentere sin lærepladssøgning på Lærepladsen.dk, jf. § 128, stk. 1, nr. 4.


Elever på grundforløbets 1. del er omfattet af reglen om de tre uddannelsesønsker i uddannelsesplanen jf. § 64 stk. 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.


Nej. Elever i grundforløbets 2. del, som ikke har en uddannelsesaftale, skal være aktivt lærepladssøgende, og registrere sig på Lærepladsen.dk, samt dokumentere sin lærepladssøgning på Lærepladsen.dk jf. § 119 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.


Af hensyn til GDPR skal eleven give samtykke til skolen, hvis skolen skal videregive oplysninger om eleven, herunder videregive elevens uddannelsesplan.


Skolen må gerne videregive karakteroplysninger til oplæringsvirksomheder, der indgår i skolevejledningen. Dette følger af § 87, stk. 2, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Af hensyn til GDPR skal eleven give samtykke til skolen, hvis skolen skal videregive karakteroplysninger i andre henseender.


Uddannelsesplanen kan med elevens samtykke indeholde følsomme personoplysninger jf. § 65 stk. 1 nr. 8 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelse, som er relevante for elevens mulighed for at gennemføre sin uddannelse.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.