Oversigt over gennemført undervisning

Grundfagslærere skal udarbejde en oversigt over gennemført undervisning ved afslutningen af det enkelte grundfag. Her finder du en vejledning til, hvad en oversigt bør indeholde.

eud-oversigt over gennemført undervisning

Oversigtens formål

  • At styrke overgangen mellem niveauer i grundfagene og særligt ved overgangen fra eud C-niveau til de gymnasiale fag på A og B-niveau.
  • At informere censor om det enkelte holds gennemførte undervisning forud for afholdelse af prøve i det pågældende fag.

 

Prøver og eksamen

Oversigten skal udleveres til både elev og til censor.  Krav om fremsendelse af andet materiale er stadig gældende jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen og jf. fagbilagene i bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.