Forskning og viden

Undersøgelse af anvendelsen af digitale platforme og læremidler

Halvdelen af erhvervsskolelærerne oplever, at anvendelsen af digitale platforme og læremidler kan øge kvaliteten af undervisningen.

Undersøgelse af erhvervsskolernes anvendelse af digitale platforme og læremidler

Formål

Undersøgelsen har til formål at skabe et overblik over og dybere indblik i de forskellige digitale platforme og læremidler, som lærerne på landets erhvervsuddannelser anvender. Undersøgelsen afdækker også lærernes oplevede udbytte af anvendelsen af digitale ressourcer samt betydningsfulde faktorer for anvendelse og udbytte.

Hovedpointer

  • Otte ud af 10 lærere anvender en struktureret digital platform som Moodle eller itslearning på deres erhvervsskole. Cirka en tredjedel af lærerne anvender ofte eller meget ofte didaktiske digitale læremidler i deres undervisning, mens størstedelen af lærerne ofte eller meget ofte anvender ikke didaktiske digitale læremidler, eksempelvis præsentationsværktøjer.
  • Et meget begrænset antal lærere anvender digitale platforme til at styrke koblingen mellem skole- og oplæringsforløb. Dog viser de kvalitative casestudier flere eksempler på, at erhvervsskolerne arbejder med at styrke samarbejdet mellem skole og oplæring.
  • Halvdelen af lærerne oplever, at digitale platforme og læremidler kan bidrage til at øge kvaliteten af undervisningen, særligt i forhold til tilrettelæggelse.
  • De lærere, som kun i begrænset grad har arbejdet med eksempelvis at styrke koblingen mellem skole og oplæring gennem brug af digitale platforme og læremidler oplever et tilsvarende lavt udbytte. Et lavt oplevet udbytte hos lærerne er således ikke nødvendigvis udtryk for, at der ikke kan være et potentiale i at arbejde med digitale ressourcer.
  • Et positivt udbytte af digitale platforme og læremidler for eleverne forudsætter, at deres anvendelse er tænkt ind i en pædagogisk-didaktisk sammenhæng, og at lærerne har de nødvendige digitale kompetencer til at anvende dem.
  • De organisatoriske rammer er afgørende for, at anvendelsen af digitale platforme og læremidler øger kvaliteten i undervisningen. Det er således vigtigt, at ledelsen stiller de nødvendige ressourcer til rådighed til opkvalificering, at der skabes tid og rammer til afprøvning og fælles faglig refleksion, og at der er kapacitet til, at lærerne kan få vejledning og sparring omkring både tekniske og didaktiske spørgsmål.

 

Kreditering

Rapporten udarbejdet af Rambøll for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og udgivet i 2020. 

Ud over rapporten er der udviklet inspirationsmateriale med eksempler på, hvordan digitale platforme og læremidler kan styrke praksis på erhvervsuddannelserne. Find de øvrige materialer:

Inspirationskatalog

Gode råd til inspiration

Inspirationsfilm  

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.