Artikel

Inspirationsmateriale til at forstå og håndtere de digitale medier

Materialet giver inspiration til dialog og refleksion i personalegruppen på ungdomsuddannelserne. Materialet kan derved være en hjælp til at skabe refleksion hos de unge i deres ageren på digitale medier.

Materialet har til hensigt at bidrage med indsigt i den ungdomskultur, eleverne begår sig i, og herved skabe bedre udgangspunkt for et forebyggende arbejde. Materialet har fokus på arbejdet med- og forebyggelse af krænkende materiale.

Elever skal lære at reflektere over deres ageren på de sociale medier, og de skal lære at sætte og fastholde grænser. I stedet for en løftet pegefinger handler det om, at skabe forståelse, dialog og refleksion hos de unge.

Uddannelsesinstitutionerne spiller en central rolle i forebyggelsen af mobning på sociale medier og deling af krænkende materiale. Børne- og Undervisningsministeriet har i samarbejde med repræsentanter for elever, lærere og ledere på ungdomsuddannelsesområdet udformet et etisk kodeks med syv principper. Kodekset skal understøtte skabelsen af en god skolekultur, hvor krænkende handlinger ikke vinder indpas. De syv principper er:

1. Tydelighed og synlighed: Vær tydelig om skolens værdier

2. Fælles ansvar: Tag ansvar for jeres fællesskab - også uden for skolen

3. Deling med omtanke: Tænk dig om, før du deler

4. Beredskab: Vær klar, når skaden er sket

5. Strafbarhed: Det er faktisk ulovligt

6. Samtykke: Vis respekt fir den enkeltes privatliv

7. Ligestilling: Stå fast på en lige netkultur.

 

Derudover består materialet af viden og fakta, 4 cases, råd og anbefalinger, regler og rammer, beredskabsplan samt yderligere inspiration.  

Faktaoplysninger

DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) har udarbejdet inspirationsmaterialet for Børne- og Undervisningsministeriet og har modtaget bidrag fra Center for Digital Pædagogik, Red Barnet, Medierådet for Børn og Unge, Børns Vilkår og Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3).

Børne- og ungemedieforsker Malene Charlotte Larsen fra Aalborg Universitet bidraget med teoretiske perspektiver til materialet, og Skolesundhed.dk har bidraget med tal og statistikker fra Ungeprofilundersøgelsen 2016.

Materialet er udgivet i 2017.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.