Grundfaget informationsteknologi udfases og erstattes af erhvervsinformatik pr. 1. august 2020.