Redskab

Pædagogiske principper - inspirationsmateriale til erhvervsskolerne

Om helhedsorienteret undervisning. Inspirationsmaterialet beskriver, hvordan ministeriet forstår og definerer anvendelsen af en række pædagogiske principper.

Formålet med helhedsorienteret undervisning er at understøtte elevernes motivation og faglige udbytte af undervisningen. Det er med den antagelse, at elever øger deres lyst til at lære, når de oplever at undervisningen er tilrettelagt i meningsfulde forløb, der knytter an til noget, der er kendt fra erhvervet/erhvervslivet og verdenen uden for skolen.

 

De pædagogiske principper

I kan i den helhedsorienterede undervisning arbejde med flere mulige pædagogiske principper for tilrettelæggelse.

Anvendelsesorienteret undervisning: Antagelsen er, at det er motiverende for eleverne, at de kender til og forstår anvendelsen af det som de lærer. Formålet med den anvendelsesorienterede undervisning er at understøtte elevernes faglige udbytte af undervisningen.

Differentiering: Med differentiering er formålet, at alle eleverne uanset forudsætninger bliver udfordret og udvikler deres kompetencer bedst muligt.

Kollaborativ læring: Den kollaborative læring træner eleven i at samarbejde, samt at styrke elevens evne til idéskabelse.

Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning: Formålet med en praksisbaseret, -nær eller -relateret undervisning er, at eleverne kommer til at forstå og afprøve viden i praksis. Med praksisbaseret, -nær eller -relateret undervisning er hensigten, at motivere eleverne for at lære og styrke deres læringsudbytte, ved at de kan de se en mening med det, de lærer i skolen i forhold til den erhvervsfaglige praksis.

 

I materialet findes derudover eksempler på tilrettelæggelse fra 4 hovedområder: Fødevarer, jordbrug og oplevelser, kontor, handler og forretningsservice, omsorg, sundhed og pædagogik samt teknologi, byggeri og transport,

 

Kreditering

Inspirationsmaterialet er udgivet af Børne- og Undervisningsministeriet i 2016,

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.