Om helhedsorientering

Helhedsorienteret undervisning er rettet mod at skabe meningsfulde forløb, der knytter an til praksis fra erhverv og samfund.

Målet er, at pædagogik, didaktik og metode skal sammentænkes, så undervisningen opleves som helhedsorienteret af eleven. Dette betyder, at de almenfaglige kompetencer i højere grad skal tænkes ind i de fagfaglige mål. I dette tema kan du få viden om udvikling, planlægning og gennemførsel af helhedsorienteret undervisning. Du finder både generel viden, konkrete redskaber og eksempler fra praksis. 

 

Siden er opdateret 17. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.