Aktivitet

Kommunikation - Sanistål

Forslag til emner om sociale medier, infostandere, hjemmeside, pressemeddelelser og dialog med udenlandske ansatte. 

Sanistål A/S er en grossistvirksomhed, der primært handler med danske kunder. Fremmedsprog benyttes i kontakten til leverandører i udlandet samt når økonomimedarbejderne skal i dialog med de udenlandske datterselskaber. De primære sprog er tysk og engelsk. I de lokale butikker og på de lokale kontorer tales det pågældende lands sprog.

 

Eksempler på emner til caseeksamen

 • Sanistål A/S er på YouTube: Indtal et tekstforslag på tysk/fransk/spansk til et YouTube-klip fra Sanistål, fx   Sanistål på VVS messe i 2015. Tekstforslaget skal beskrive, hvad der sker i klippet, og hvad busturens gæster mener om messen. Idéen med Youtube-videoer skal implementeres hos Sanistål A/S i udlandet og hos de udenlandske samarbejdspartnere.
 • Redegør for hvilke sociale medier Sanistål A/S gør brug af og hvorfor.
 • Lav et forslag til optimering af hjemmesiden for MAX SCHÖN GROUP/Danfoss i Frankrig/Danfoss i Spanien og vis og forklar forslaget til din chef. Hvis chefen godkender dit forslag, skal det sendes til de pågældende virksomheder.
 • De nyetablerede butikker i Tyskland/Frankrig og Spanien skal også have en hjemmeside med e-handel. Udarbejd et forslag hertil og redegør for dit forslag.
 • Lav en kort pressemeddelelse om B2B samarbejdet med lokale firmaer i Tyskland/Frankrig/Spanien.  Pressemeddelelsen skal sendes til de lokale aviser i de pågældende lande.
 • Det er meningen, at det interne medarbejderblad Sani-Info skal udkomme på tysk/fransk/spansk/engelsk. Skriv et indlæg til det kommende tyske/franske/spanske/engelske Sani-Info om din idé med at ansatte fra udlandet skal bo privat hos de danske ansatte under opholdet i Danmark for at lære mere om den danske kultur. Redegør samtidig for, hvorfor det er vigtigt at kende til kulturforskellene mellem Danmark og Tyskland/Frankrig/Spanien. Dernæst redegør du for kulturforskellene.
 • Du er god til fremmesprog. Derfor beder din chef dig om at rejse til en af de udenlandske afdelinger for at hjælpe med at gøre Sanistål-konceptet klart for de nye udenlandske medarbejdere. Du forbereder et oplæg på det pågældende lands sprog om det at være ansat i en afdeling/butik inden for Sanistål A/S.
 • Du laver en præsentationsfilm af Sanistål A/S i Moviemaker. Præsentationsfilmen skal vises på en infostander ved indgangen til næste års udstillingsmesse for B2B kunderne i Tyskland/Frankrig/Spanien. Præsentationsfilmen skal vise et bredt udsnit af Saniståls serviceydelser, herunder Stockmaster.
 • Skriv e-mail til de ansatte i udlandet om ”Mere end du tror”-touren. ”Mere end du tror”, er en del af visionen for Sanistål A/S.  
 • Som praktikant i en af de udenlandske butikker bliver du bedt om at udarbejde en dialog mellem en håndværksmester og en butiksansat. Håndværksmesteren ønsker at købe arbejdstøj til sine svende. Din udenlandske chef ønsker at se, om du er i stand til at leve op til de sproglige krav og formalia for talesprog i Tyskland/Frankrig/Spanien.
 • Den gode historie skal fortælles – også til samarbejdspartnerne i Tyskland/Frankrig/Spanien. Vær kreativ – lav et filmklip eller en rap, som skal lægges på YouTube om Saniståls værdisæt ”Mere end du tror”.
 • Intern kommunikation - du skriver en artikel til det lokale intranet i Sanistål A/S i Tyskland/Frankrig/ Spanien om de ”7 trin til at bevare arbejdsglæden” (se under faktateksten Arbejdsforhold).
 • Ekstern kommunikation – skriv en pressemeddelelse, hvor du beskriver de ”7 trin til at bevare arbejdsglæden”.

 

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på hjemmesider.

Bauhaus’ hjemmeside

Saniståls hjemmeside 

Sanistål på facebook

Se Youtube klip fra en tur på VVS messe

Om ”Mere end du tror” kulturen og branding

Danfoss i Frankrig, Se den franske hjemmeside

Danfoss i Spanien, Se den spanske hjemmeside:

Ni gode råd til når du skriver en pressemeddelelse

Pressemeddelelser - Saniståls hjemmeside

Sanistål profil - Saniståls hjemmeside

Organisation - Saniståls hjemmeside

Historie - Saniståls hjemmeside

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.