Aktivitet

Historie og organisation - Sanistål

Sanistål A/S har siden starten i 1853 ekspanderet og er i dag en betydningsfuld grossistvirksomhed med B2B kunder inden for industri og byggeri.

Sanistål A/S er storleverandør til entreprenører. Desuden er virksomheden leverandør til låse- og sikringsvirksomheder, der f.eks. leverer til fængsler, hvor komponenterne leveres fra Spanien.

Sanistål A/S historie starter helt tilbage i 1853, hvor stifteren A. Schjøth starter sin forretning i Vejle, næsten samtidig med at L.S. Lange stifter sin forretning for støbegods i Aalborg. Efter overtagelse af forskellige firmaer, fusionerer de oprindelige firmaer, og i 1970’erne skifter man navn til det nuværende Sanistål A/S.

Op igennem 80’erne og 90’erne overtager Sanistål A/S en hel del forskellige virksomheder inden for industri og håndværk, og i 1984 børsnoteres virksomheden.

En milepæl i virksomhedens historie er overtagelsen af aktierne i virksomheden Hofman Stål A/S, idet man herigennem udvikler sig til en koncern. Andre skelsættende ekspansioner sker i sammenlægningen med Jysk Maskinteknik, hvorved Saniståls blå identitet skabes, og der etableres datterselskaber, såsom i 1995, Max Schoen, der etablerer Sanistål som et internationalt selskab i landene Tyskland, Polen, Estland, og Letland.

Ekspansionen fortsætter op igennem 00’erne med endnu en udvidelse på det internationale marked, med opkøb af VVS-grossisten UAB Hidruva i Litauen. Sanistål har derved taget et stort skridt til at blive totalleverandør til dansk industri og håndværk.

2002 lancerer Sanistål A/S en intern kommunikationsstrategi ”Mere end du tror”, for at øge fokus på en stærk og unik Sanistål-kultur i koncernen.

I løbet af 2007/8 går Sanistål fra at have 12 decentrale lagre, til at have to centrallagre. I sommeren 2007 tages det nye 55.000 kvadratmeter store centrallager i Billund i brug, foruden et udendørs lagerareal på 33.000 kvadratmeter. Året efter står Saniståls stållager i Taulov færdig, hvilket også betegnes som Nordeuropas mest moderne stållager.

Øget fokus på bl.a. arbejdsmiljø, samt klima og miljø medfører, at Taulov Centrallager i 2012 og Billund Centrallager i 2013 får tildelt en kronesmiley, som en anerkendelse af det ekstraordinære arbejdsmiljø på lagrene.

Organisationsstrukturen ændres internt hos Sanistål A/S i 2009, fra en opdeling i fire segmenter til en opdeling i to divisioner: Byggeri og Industri. Og distributionen af koncernens varer outsources til Danske Fragtmænd

 

Eksempler på emner til caseeksamen

Eksempel 1 Præsentation af firmaet

Du er ansat som elev hos Sanistål A/S. I firmaet tales der for øjeblikket meget om muligheden for at udvide med afdelinger i GB. Du bliver bedt om at udvikle materiale til brug ved de første præsentationer i GB.

 • Lav en præsentation via PP eller Prezi med vægt på firmaets nutidige historie
 • Lav forarbejdet til en videopræsentation, hvor forskelige kolleger præsenterer hver deres afdeling. Du skal her lave storyboards, og komme med oplæg til de forskellige kollegaer om, hvad de skal fortælle.  
 • Lav en brochure med kort gennemgang af firmaets historie og afdelinger

 

Eksempel 2 Introduktion til nye medarbejdere

Som ansat kontorassistent hos Sanistål A/S, får du til opgave at lave materiale til introduktion for nye medarbejdere, der er ansat igennem Saniståls datterselskaber. Da de er fra enten Polen, Tyskland eller Baltikum foregår al kommunikation på engelsk. Der bliver samtidig besluttet, at der skal laves et engelsk tillæg til Saniståls intranet, så udenlandske ansatte, der bruger engelsk som kommunikationssprog, også kan følge med.

 • Lav en folder med introduktion til de to centrallagre i hhv. Billund og Taulov
 • Lav en plakat med hovedemnerne omkring kapaciteten på de to lagre. Beskriv teorien bag opbygningen af plakater
 • Lav et indslag om de to lagre, og om de nye ansatte til brug på intranettet
 • Lav forarbejdet til et interview med de nye ansatte. Kom her specielt ind på, hvad de synes er spændende ved et ophold i Danmark, og hvad de synes er mest fascinerende ved Sanistål. Interviewet kan senere lægges på intranettet.

 

Øvrige forslag til emner

 • De udenlandske ansatte fra de nyetablerede butikker i fx Frankrig eller Tysland skal besøge Saniståls kædekontor beliggende i Vejle, hvor de skal præsenteres for virksomhedens historie. Du skal stå for forberedelsen af besøget.
 • Du laver indbydelsen til besøget med alle relevante datoer og informationer både om rejsen hertil samt om selve opholdet.
 • Når du sender indbydelsen til gæsterne i udlandet, vedhæfter du et brev, der byder dem velkomne til Sanistål A/S i Danmark, overhold formalia for brevskrivning for det pågældende land.
 • Lav en præsentationsvideo, hvor du præsenterer de udenlandske ansatte for Sanistål-konceptet.
 • Under besøget skal de udenlandske ansatte på en lille tur til Fyn og besøge Carl F butikken i Odense C, Derfor laver du et mundtligt oplæg understøttet af en PPT om Carl F butikkerne, herunder opbygning, salg til B2B kunderne, indretning, antal ansatte og deres uddannelsesmæssige baggrund. Du udarbejder tourprogrammet på henholdsvis tysk/fransk/spansk/engelsk og det mundtlige oplæg skal understøttes af en PPT om Carl F butikkerne.
 • Udarbejd et planogram over butikken og præsenter det for gæsterne.
 • En journalist fra det lokale dagblad i Nordtyskland/Frankrig/Spanien har hørt om besøget fra de udenlandske ansatte, som skal komme til Danmark, og han/hun ønsker et interview med dig om baggrunden for besøget samt om selve besøget. Af praktiske årsager bliver interviewet foretaget pr. telefon. Forbered en telefonsamtale mellem dig og den lokale udenlandske journalist.
 • En journalist fra den lokale tv-station i Nordtyskland/Frankrig/Spanien har også hørt om besøget og ønsker et indslag til et lokalt aftenshow meget lig det danske ”Go’ Aften Danmark” omhandlende Saniståls historie, og hvorfor Sanistål A/S vil satse på flere håndværkerbutikker i Tyskland samt hvorfor Sanistål A/S ønsker at etablere håndværkerbutikker i Frankrig og Spanien. Af praktiske årsager livestreames interviewet. Forbered dit oplæg til livestreamingen.
 • Journalisten fra den lokale tv-station i Nordtyskland/Frankrig/Spanien henvender sig igen til dig efter at have hørt om ovennævnte kronesmileys. Han/hun beder dig forberede et lille indslag om centrallagrene og beder dig også vise og beskrive billeder af de to centrallagre.
 • Udarbejd et indlæg til den lokale ugeavis i Nordtyskland/Frankrig/Spanien om Saniståls B2B butikker og konceptet.
 • Saniståls hjemmeside opdateres løbende. Lav et kort opslag om det kommende samarbejde med de tyske/franske/spanske B2B virksomheder.
 • Lav en Company Profile om Sanistål A/S, som skal rundsendes til de nyetablerede butikker/afdelinger i udlandet.
 • Kunderne i Sanistål A/S bestiller enten online på Sanistål A/S’ hjemmeside/på en app på mobilen eller hos sælgerne i en af de landsdækkende butikker. Hvert 3. år lanceres en ny webbutik. Redegør for e-handel i Sanistål A/S. Redegørelsen skal sendes til leverandørerne i udlandet.
 • Sanistål A/S skal være mere aktiv på Facebook på tysk/fransk/spansk, lav et opslag om det kommende besøg af ansatte fra Nordtyskland/Frankrig/Spanien.
 • Nu er du i praktik i udlandet på et af kontorerne/i en af butikkerne. Din nuværende chef vil gerne vide lidt om udvalget af varer i håndværkerbutikkerne i Danmark. Lav en folder der præsenterer et udvalg af Carl F butikkernes varer.
 • Lav en plakat, der viser Carl F butikkernes varer. Plakaten skal sættes op i frokoststuen, hvor du nu er i praktik i udlandet – vær kreativ.
 • Vis din udenlandske chef en reklamekampagne for Carl F butikkerne, som du lavede, mens du arbejdede i Danmark.  Beskriv den kendte person, som indgår i kampagnen. Redegør for hvorfor du valgte denne kendte person og hvilke 5 varer, du valgte at fokusere på samt hvorfor.

 

Forbered et besøg af tyske/franske/spanske ansatte.
Din butikschef har bedt dig lave følgende:

 • Udarbejd en indbydelse til de tyske/franske/spanske ansatte, som skal inviteres på et 3-dages ophold i Danmark. Indbydelsen skal indeholde en plan for de 3 dage, herunder afhentning i Billund, middag den første aften i Vejle, hvor kædekontoret ligger, program for dag 2 herunder oplæg om virksomheden og oplæg om Saniståls idé med at etablere håndværkerbutikker i Frankrig og Spanien.  Desuden skal der være fokus på det øgede samarbejde med MAX SCHÖN GROUP i Nordtyskland. Dag 3 skal omfatte et besøg på et af de to centrallagre, og resten af dagen kan du afsætte til at besøge relevante seværdigheder.
 • Forbered et oplæg for udenlandske ansatte, som skal præsenteres for Saniståls idé, mission og vision.
 • Du er blevet bedt om at præsentere B2B konceptet for de udenlandske gæster.
 • Forbered en rundvisning for de udenlandske ansatte i Carl F butikken beliggende i Odense, hvor du fortæller om butikkerne, konceptet og de butiksansattes baggrunde.  Som oplæg til rundvisningen viser du billeder af butikken og dens indretning.
 • Udarbejd en brochure over nogle af produkterne fra Danfoss efter eget valg (Danfoss er en af Saniståls leverandører). Brochuren skal uddeles til de udenlandske ansatte ved afrejsen samt sendes til deres e-mailadresser efterfølgende.

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Fakta om Sanistål  Saniståls hjemmeside, herunder historie, profil og organisationsdiagram

Sanistål som arbejdsplads - Saniståls hjemmeside

Redegørelse for mangfoldighed i ledelsen Saniståls hjemmeside

Pressemeddelelser Saniståls hjemmeside

Saniståls historie og organisation: Læs om Saniståls historie

Onlinehandel i Sanistål A/S vha. en app, Læs om onlinehandel i Sanistål A/S vha. en app på mobilen.

Webkunde på Sanistål.com, Læs om at blive webkunde på Sanistål.com.

Om produkter fra Danfoss på spansk, Læs om produkter fra Danfoss på spansk.

Om produkter fra Danfoss på fransk, Læs om produkter fra Danfoss på fransk.

Om produkter fra Danfoss på tysk, Læs om produkter fra Danfoss på tysk.

MAX SCHÖN’s tyske hjemmeside, Se MAX SCHÖN’s tyske hjemmeside.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.