Aktivitet

Historie og organisation - Dansk Supermarked Group

Forslag til emner, hvor eleverne skal undersøge koncernens baggrund og forretningsområder.

Dansk Supermarked Group var i 2015 Danmarks største detailkoncern.  Det er en historie som Dansk Supermarked Group med fordel kan bruge i sin markedsføring, når man ønsker at starte et samarbejde med lokale økologiske fødevareproducenter i Tyskland, Frankrig eller Spanien. Målet er økologi for alle til fordelagtige priser.

 

Eksempel 1. Præsentation af Dansk Supermarked Group

Du har under din elevtid hos NETTO i Danmark givet udtryk for, at du er interesseret i at arbejde i udlandet et stykke tid. Efter endt elevtid får du derfor tilbudt at være med til at starte en NETTO butik op i Nottingham, England.

 • Præsentation: Din første opgave på stedet er at præsentere Dansk Supermarked Group for dine kollegaer til en informationsaften. Du bliver bedt om at lave et PP med en kort historisk gennemgang.
 • Interview: Der har været stor lokal opmærksomhed omkring åbningen af den nye butik, og du bliver bedt om et interview med en journalist fra en lokal avis. Journalisten vil gerne have baggrundsinformation om Dansk Supermarked Group og i særdeleshed om NETTO.

 

Eksempel 2. Præsentation af NETTO UK

Til dit første møde med de nye kollegaer i England vil du gerne uddybe NETTOs koncept.

 • Video: Lav en kort video som du kan præsentere. Kom her ind på personalehåndbogen og hvordan dine kolleger kan gøre brug af den.
 • Brochure: Lav en brochure om NETTO-konceptet, som dine kollegaer kan tage med sig hjem.

 

Eksempel 3. Foredrag for nye elever 

Du har som salgselev i Netto fået til opgave at fortælle om Dansk Supermarked Group på en engelsk skole. Hensigten er at hverve nye elever til Netto butikkerne i England.

 • Foredrag/PP: karrieremulighederne i Dansk Supermarked Group, de mange forskellige muligheder indenfor Dansk Supermarked Group koncernen,
 • Foredrag/PP: uddannelsesforløbets udformning

 

Øvrige eksempler

 • Forbered et besøg af elever fra Netto i Böblingen/nær Paris/i Málaga. Eleverne skal besøge Dansk Supermarked Groups hovedkontor og Dansk Supermarked Groups første supermarked, som er føtex i Århus.
   
 • Lav en lille video, hvori du præsenterer de udenlandske elever for Netto og døgnNetto.
   
 • Forbered en dialog med en journalist fra den lokale TV-station, som gerne vil høre om Dansk Supermarked Groups historie. Vær forberedt på, at journalisten vil spørge ind til det kommende samarbejde med lokale økologiske fødevareproducenter, hospitaler og børnehaver.
   
 • Udarbejd et indlæg til den lokale ugeavis i Böblingen, ved Paris, og i Málaga om Dansk Supermarked Groups grundlægger, Herman Salling.
   
 • Nettos facebookside skal opdateres. Lav et kort opslag om samarbejdet med de tyske/franske/spanske økologiske fødevareproducenter, hospitaler og børnehaver.
   
 • Franchise er et forholdsvis nyt koncept i Dansk Supermarked Group. Redegør for Dansk Supermarked Groups franchisepartnere, hvor er de placeret, og hvad er formålet hermed?
   
 • Redegør for e-handel i Dansk Supermarked Group. Hvilke butikker har e-handel? Hvorfor? Hvad er betingelserne?
   
 • Forbered et besøg af tyske/franske/spanske repræsentanter fra hospitaler og børnehaver, som skal besøge det danske hovedkvarter samt den første butik i Århus.
   
 • Lav en folder der præsenterer et udvalg af Dansk Supermarked Groups økologiske varer.
   
 • Lav en reklamekampagne med fokus på økologi. Foreslå en kendt person, som skal indgå i kampagnen. Redegør for hvorfor du har valgt denne kendte person og hvilket økologisk produkt, du har valgt at fokusere på samt hvorfor.

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Salling Groups historie

Strategi og ledelse , herunder ejerskabsstruktur

Kerneforretning

Formål og værdier

Forretningsområder  Om Salling Groups kerneforretning, digital handel, egne brands og mærker

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.