Aktivitet

Miljø og ansvarlighed - Sanistål

Forslag til opgaver, der inddrager Code of Conduct og sponsorater.

Social ansvarlighed og bevidsthed er en naturlig følge af Saniståls overordnede holdninger og forretningsgrundlag, baseret på høj troværdighed og kvalitet i produkter og serviceydelser.

Sanistål A/S ønsker at fremstå troværdigt i alt, hvad de foretager sig - det være sig over for kunder, leverandører, medarbejdere, aktionærer og øvrige interessenter. Som virksomhed tilstræbes  en adfærd, der er rettet mod at skabe respekt og tillid i forhold til alle interessenter. Et stort fokusområde er løbende forbedringer af arbejdsmiljøet, herunder sikkerhed og sundhed. Denne indsats har ført til uddeling af kronesmileys på begge deres multilagre i Billund og Taulov.

Ud over den interne sociale ansvarlighed støtter Sanistål op til flere projekter i ind- og udland. De er blandt andet sponsorer ved FN’s internationale toiletdag.

Hvert år udvælger Sanistål A/S nogle store humanitære organisationer, som støttes med et pengebeløb eller anden indsamling. 

Sanistål A/S har fokus på reducering af miljøpåvirkningen. I 2015 er det lykkedes for virksomheden at nedbringe udledningen af CO2 fra de to centrallagre i henholdsvis Taulov og Billund med 11%. Desuden er det lykkedes at nedbringe det gennemsnitlige antal gram CO2 pr. km for Saniståls firmabiler i 2015

 

Eksempler på emner til caseeksamen

Eksempel 1. Miljø og social ansvarlighed

Du skal med din chef på besøg hos en potentiel ny kunde i udlandet. Du bliver bedt om at forklare jeres punkter under miljø og social ansvarlighed på engelsk.

 • Lav en brochure med de overordnede beskrivelser
 • Forbered en tekst, der vil kunne bruges til at blive læst op med de væsentligste ting. Teksten skal senere kunne bruges som en del af en video eller podcast.
 • Præsenter Sanistål A/S - kom her specielt ind på CSR og Code of Conduct.
 • Præsenter Saniståls sikkerhedspolitik.

 

Eksempel 2. Sponsorater

Du er ansat i Saniståls HR-afdeling, hvor du arbejder sammen med ansatte fra jeres datterselskaber. En af afdelingens opgaver er, at udbrede kendskabet til de forskellige sponsorater, som firmaet støtter. Du vælger at gå i detaljer mht. FN’s Internationale Toiletdag.

 • Forklar hvorfor det lige netop er dette projekt, I støtter ud fra dit kendskab til jeres kundemålgruppe
 • Giv et resume af teksten fra intern kommunikation ”Ekstra magasinet 3” side 26, omhandlende FN’s Internationale Toiletdag
 • Forklar hvorfor det er vigtigt for Sanistål at være sponsorer og kom med eksempler på andre sager, som de kunne støtte.

 

Eksempel 3. Event i Carl F

Sammen med de ansatte fra datterselskaberne, beslutter I at lægge op til en event i jeres Carl F-butikker, der skal vække opmærksom omkring jeres sponsorarter og være informationsgivende omkring nødvendigheden af at støtte op om lande i verden, der mangler muligheder for ordentlige sanitære forhold.

 • Kom med eksempler på, hvordan et sådan event kan foregå, og hvad det kan indebære.
 • Kom med forslag til foredragsholdere.
 • Find tal der understøtter problematikken på verdensplan

 

Øvrige forslag til emner til caseeksamen

 • Sanistål A/S sætter sammen med TV2 fokus på kræft med Knæk Cancer indsamlingen i Danmark. Sanistål A/S støtter indsamlingen med store pengebeløb. Du er i praktik i udlandet hos en af Saniståls samarbejdspartnere, og din udenlandske chef beder dig undersøge, om der er et lignende arrangement, som hans/hendes virksomhed kan støtte. Du undersøger sagen og vender tilbage med et detaljeret forslag til fokusområde/hvilken organisation at støtte, indsamling eller donation, landsdækkende eller regionalt, på hvilket medie støtten skal markedsføres og hvorfor lige netop på dette medie.
 • Redegør for din udenlandske chef hvorfor det er vigtigt for virksomheder at vise CSR. Kom med eksempler. Redegør desuden for hvorfor Sanistål A/S i Danmark har støttet Dansk Røde Kors og ”Smid Tøjet Danmark” samt FN’s Internationale Toiletdag i 2015.
 • Som Sanistål ansat ved du, at der er fokus på, at leverandørerne skal overholde de samme etiske retningslinjer, som Sanistål A/S efterlever i det daglige arbejde. Du laver et oplæg for dine kolleger i den udenlandske butik/på det udenlandske kontor, hvor du nu er i praktik i et halvt år, om Saniståls Code of Conduct for leverandører, der sætter fokus på børnearbejde, diskrimination, tvangsarbejde og retten til at organisere sig.
 • Du ved, at Sanistål A/S fokuserer på, at minimum 3% af Saniståls medarbejdere udgøres af personer med nedsat arbejdsevne. Du laver et oplæg til en event i den udenlandske virksomhed, hvor du nu er i praktik med henblik på at fremme rekrutteringen af ansatte med nedsat arbejdsevne. Du skriver brev/e-mail til handicaporganisationer i Tyskland/Frankrig/Spanien, hvor du beskriver dette fokusområde. Dernæst inviterer du repræsentanter fra de pågældende organisationer til en informationsaften, vedlæg/vedhæft en plan for informationsaftenen. Overhold og redegør for skriftlig korrespondance i Tyskland/Frankrig/Spanien.
 • Lav et forslag til en konkurrence blandt de ansatte i Tyskland/Frankrig/Spanien. Konkurrencen skal hedde: Hvad ved du om miljø og ansvarlighed i Sanistål A/S i Danmark? – gæt et krydsord og vind en uges ophold i Danmark med besøg på de to centrallagre i Taulov og Billund, som er blevet tildelt hver sin kronesmiley.

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Bæredygtighed, arbejdsmiljø, miljø og kvalitet. sanistaal.com, læs om ansvarlighed, fokusområder, sponsorater og donationer

Sanistål A/S støtter ”Knæk Cancer”, Om Sanistål A/S og Knæk Cancer indsamlingsshowet

Sanistål som arbejdsplads, Saniståls hjemmeside

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.