Aktivitet

Arbejdsforhold - Sanistål

Forslag til emner til fremmedsprog om arbejdsmiljø og inddragelse af Saniståls motto: ” Mere end du tror”, som i 2016 var en del af virksomhedens vision. 

Mottoet "Mere end du tror" er ikke kun en oplevelse, som Sanistål ønsker deres kunder skal have, men der er også et ønske om at medarbejdere skal føle og opleve, at de kan mere, end de tror.

Dette skabes blandt andet igennem et arbejdsmiljø, der afspejler glæde og udviklingsmuligheder både fagligt, kollegialt og personligt. Med andre ord skal det være sjovt at gå på arbejde - der arbejdes ud fra gensidig respekt og tillid, og der er gode karrieremuligheder med et personligt ansvar fra dag et, uanset om man er ansat i butikker, på værksteder, kontorer eller lagre på tværs af organisationen og landegrænser.

Der afholdes hvert år et medarbejdertræf, der, udover at være en måde at gøre status på i de forskellige regioner, også er en dag med hygge, middag og arrangementer for alle ansatte.

Eksempler på emner til caseeksamen

Eksempel 1. Praktikanterne kommer

Du har været ansat hos Sanistål A/S som elev i et år, og du får nu til opgave at tage dig af 3 praktikanter, der kommer fra en samarbejdspartner i Baltikum.

Praktikanterne er på din egen alder og skal deltage i firmaets arbejdsgange i 3 måneder. Alle opgaver samt kommunikation inden og under deres besøg foregår på engelsk. For at I kan øve jer inden gæsterne kommer, foregår informationerne om deres ophold også på engelsk. Dine opgaver, inden de ankommer, består af følgende:

 • Skriv e-mail til praktikanter inden ankomst - med detaljer om opholdet. Præsenter dig selv og opholdets forløb. Husk overholdelse af formalia
 • Lav et velkomstprogram til praktikanterne
 • Hold et foredrag for dine kolleger, hvor du informerer om ankomst for praktikanterne.
 • Lav en ordliste til brug ved foredraget over vigtige begreber, som du mener, dine kollegaer skal kunne på engelsk, når praktikanterne kommer
 • Lav en plan over opgaver og afdelinger de skal være i, medens de er i praktik

 

Eksempel 2. Praktikanternes ophold

Du har været ansat hos Sanistål A/S som elev i et år, og du får nu til opgave, at tage dig af 3 praktikanter, der kommer fra en samarbejdspartner i Polen.

Praktikanterne er på din egen alder og skal deltage i firmaets arbejdsgange i 3 måneder. Du skal nu tage dig af dem under deres ophold, og I kommunikerer udelukkende på engelsk. Dine opgaver består af følgende:

 • Lav en præsentation af Danmark
 • Lav en præsentation af Sanistål A/S
 • Lav en præsentation af firmaets personalepolitik
 • Lav en præsentation af firmaets Code of Conduct
 • Lav en præsentation af ”Mere end du tror”
 • Lav 2 weekendprogrammer for praktikanterne - kommenter og forklar ud fra målgruppeprincippet, hvilket program du laver
 • Organiser en fest i slutningen af deres ophold - Tema: Kultur i andre lande

 

Øvrige forslag til emner

 • Udarbejd et stillingsopslag - Der skal ansættes en ny kontorelev i et af Saniståls kontorer i udlandet 
 • Udarbejd et stillingsopslag - butiksassistent til en af Saniståls butikker i udlandet
 • Sanistål A/S har et par gange om året praktikanter fra de udenlandske butikker/kontorer/samarbejdspartnere på besøg i Danmark. Din chef beder dig udtænke og formulere/vise nogle tiltag, så de udenlandske praktikanter føler sig ekstra velkomne. Du er kreativ og innovativ, derfor laver du en præsentation af din idé på tysk/fransk/spansk/engelsk. Måske er din idé en miniordbog med oversættelse af de mest almindelige varegrupper hos Sanistål A/S. Eller kunne det være en folder med eksempler på danske høflighedsfraser og eksempler på, hvordan man taler sammen i Danmark, som du tænker på. Eller?  
 • Udarbejd en minipersonalehåndbog for nyansatte i Tyskland/Frankrig/Spanien i form af en folder. Lad dig inspirere af personalehåndbogen for ansatte i Sanistål A/S i Danmark.
 • Da du nu er ansat i en af butikkerne/på et af kontorerne/hos en af samarbejdspartnerne i udlandet i et halvt år, beder din nuværende chef dig om at udarbejde en præsentation af personalepolitikken i Sanistål A/S.
 • Din chef beder dig forklare de ansatte i datterselskabet MAX SCHÖN GROUP i Nordtyskland/i de nyetablerede butikker i Frankrig og Spanien, hvordan Sanistål A/S tager ansvar for og hånd om hver enkelt elev ved hjælp af evalueringsskemaer, medarbejdertrivselsundersøgelser, og hvad mottoet ”Mere end du tror” betyder, og hvorfor mottoet, som er en del af visionen i Sanistål A/S, er så vigtigt.
 • Forklar i ord og billeder, hvad ”De 7 trin til arbejdsglæde” betyder for medarbejderne. Dernæst oversætter du den danske plakat til tysk/fransk/spansk/engelsk.
 • Forklar din nuværende chef i Tyskland/Frankrig/Spanien, hvad PSI (Positiv salgsindstilling) går ud på.
 • Du er en ægte Sanistål medarbejder – initiativrig og innovativ, så derfor foreslår du din chef, at elever får lov til at ytre sig på en side i Sani-Info. Siden skal hedde ”Rundt om eleven”, hvor eleverne f.eks. kan ytre sig om, hvad en karriere i Sanistål A/S eller i en af de udenlandske butikker/på et af de udenlandske kontorer betyder for vedkommende eller skrive om andre emner, som måtte være relevante for eleven.
  Du fortæller din udenlandske chef, at du vælger at beskrive, hvordan Sanistål A/S i Danmark har fokus på medarbejdertrivsel og sundhed. Og du foreslår en kampagne til de ansatte i udlandet. Kampagnen skal hedde ”SUND PÅ JOB”. Skriv indlægget til det lokale tyske/franske/spanske Sani-Info, hvor du redegør for din kampagneidé samt for medarbejdertrivsel og sundhed i Sanistål A/S.
 • Udarbejd et forslag til markedsføring af ”SUND PÅ JOB” kampagnen. I dit forslag benytter du både tekst og billeder. Beskriv hvad din idé går ud på.
 • Du er god til tysk/fransk/spansk/engelsk og derfor beder din chef i Danmark dig om at besøge nogle af leverandørerne i udlandet for at fortælle dem om Code of Conduct for leverandører til Sanistål A/S. I dit oplæg lægger du specielt vægt på leverandøradfærden med hensyn til børnearbejde, diskriminering samt miljø.
 • Før du rejser til udlandet for at besøge nogle af leverandørerne, skriver du et brev til dem, hvor du beskriver, hvem du er, hvad formålet med besøget er, hvor længe dit ophold vil vare, og hvad du forventer af dem. Overhold formalia for brevskrivning til det pågældende land.
 • Du er initiativrig og skriver af dig selv et indlæg om tildelingen af de to kronesmileys til Taulov og Billund Centrallager. Indlægget skal indsættes på siden med ”Rundt om eleven” i de lokale udgaver af Sani-Info i Tyskland/Frankrig/Spanien.

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

The complete guide to building your personal brand Kilde: by Neil Patel and Aaron Agius

Link til stillingsopslag Se stillingsopslag for butiks- og intern salgselev.

Redegørelse for mangfoldighed i ledelsen Saniståls hjemmeside

Ansvarlighed og bæredygtighed - Saniståls hjemmeside

Træningsvideo, Se træning med fokus på ryg og mave for de ansatte.

Bliv inspireret af tips til en jobansøgning, Lagt på nettet af Hansgrohe (en af Sanistål A/S’ samarbejdspartnere) i Tyskland.

Job og karriere i Sanistål A/S, Læs om job og karriere i Sanistål A/S

Ledige stillinger Saniståls hjemmeside

 

 

 

 

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.