Forskning og viden

Undersøgelse af sundhedsfremme og trivsel på erhvervsskoler

En rapport viser, at erhvervsskolerne har indført mange sundhedsfremmende tiltag, og at skolerne anser mental sundhed og trivsel som vigtigt for at understøtte elevernes motivation og læring og fastholde dem.

Hovedpointer

Stor interesse hos erhvervsskolerne i at arbejde med elevernes sundhed og trivsel

  • 66 pct. af den øverste ledelse, 53 pct. af mellemlederne og 52 pct. af underviserne angiver at skolen i høj grad er en vigtig og medansvarlig aktør i forhold til at forbedre elevernes trivsel og sundhed
  • 75 pct. af underviserne oplyser, at de arbejder med elevernes sundhed og trivsel i undervisningen og knap halvdelen af disse (46 pct.) arbejder med elevernes sundhed og trivsel i undervisningen mindst flere gange om ugen.

Problematisk at mange oplever, at lærere og elever ryger sammen

  • 66 pct. eller 2 ud af 3 af underviserne angiver, at elever og ansatte ofte ryger samme sted. 68 pct. af underviserne angiver også, at ansatte der ryger ofte er synlige for eleverne
  • 63 pct. af underviserne angiver, at rygning anses som et socialt vigtigt samlingspunkt for eleverne.

Behov for ekstra opmærksomhed for at sikre de 45 min. motion for alle elever på grundforløb

  • Otte procent af underviserne mener, at skolerne lever op til kravet om 45 minutters daglig motion til alle elever på grundforløbet. Skolelederne er mere optimistiske, men det er stadig kun hver fjerde skoleleder, der vurderer, at skolen i dag lever op til kravet om 45 min motion om dagen.

 

Find rapporten

Find rapporten på raadetforsundmad.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udarbejdet af Steno Diabetes Center Copenhagen for Hjerteforeningen, med økonomisk støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets Aktivitetspulje og beskriver erhvervsskolernes arbejde med elevernes sundhed. Rapporten er udgivet i 2017. 

Resultaterne bygger på i alt 570 besvarelser foretaget i foråret 2017 af den øverste ledelse, mellemledere og undervisere på 72 ud af de 87 danske erhvervsskoler.

Der er dog sundhedsfremmende områder, såsom mad og måltider, samt tobak og rygning, der kræver en større bevågenhed fra skolernes side, ligesom skolernes implementeringskapacitet i forhold til sundhedsfremme med fordel kan styrkes på en række områder.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.