Forskning og viden

Traditioner og ritualer: Det er vigtigt at markere afslutningen på en erhvervsuddannelse

Traditioner og ritualer for afslutning af en erhvervsuddannelse har en positiv betydning for elevernes faglige identitet og stolthed, viser en kortlæggende undersøgelse foretaget af Rambøll.  

Formål

Som led i et af initiativerne i eud-aftalen ”Fra folkeskole til faglært” (2018), har Rambøll gennemført en undersøgelse, der har kortlagt hvilke ritualer og traditioner for afslutning, der findes på erhvervsuddannelserne, samt hvilken betydning disse har for undervisningsmiljø, identitetsskabelse og fællesskab. Erfaringerne fra undersøgelsen skal danne grundlag for den videre indsats med at skabe attraktive undervisningsmiljøer på erhvervsuddannelser.

Hovedpointer

Undersøgelsen viser, at:
  

  • Der findes en bred vifte af ritualer og traditioner for afslutning inden for alle fire hovedområder af erhvervsuddannelserne. Dog er der generelt færre afslutningsritualer og traditioner på det merkantile område, hvor fejringen efter hovedforløbet ofte foregår i oplæringsvirksomheden.
  • Afslutningsritualer kan have en positiv betydning for elevernes faglige identitet og stolthed, og eleverne ønsker, at der er formelle rammer omkring afslutningen af deres uddannelse, som synliggør, at de er lykkedes med uddannelsen.
  • Ritualer og traditioner for afslutning kan også være med til at skabe positive billeder af fag og brancher og motivere de elever, der endnu ikke er så langt i uddannelsen.
  • De medvirkende i undersøgelsen er delte i deres holdning til, om medaljer er en god eller dårlig tradition for afslutning på uddannelserne. Udsigten til en medalje kan være en motivationsfaktor for nogle elever, men ikke alle.
  • Det kan være en planlægningsmæssig udfordring i forhold til at markere afslutningen, når elevernes uddannelsesforløb er tilrettelagt forskelligt pga. merit, så de ikke afslutter uddannelsen på samme tid og ikke har et klassesammenhold, der kan danne ramme for afslutning.

Faktaoplysninger

Resultaterne i undersøgelsen bygger på tre spørgeskemaundersøgelser kombineret med casebesøg på otte erhvervsskoler suppleret med i alt 32 kvalitative telefoninterviews med uddannelsesledere, tidligere elever og medlemmer af faglige udvalg. 

Undersøgelsen henvender sig særligt til erhvervsskoler og faglige udvalg, der arbejder med at sikre et sammenhængende uddannelsesforløb fra start til slut, herunder at skabe attraktive undervisningsmiljøer for nuværende og kommende elever på ladets erhvervsuddannelser. 

Kreditering 

Undersøgelsen er udarbejdet af Rambøll for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2019. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.