Forskning og viden

Følgeforskning af UPGRADE-forløb

I denne rapport formidles resultaterne af KORAs følgeforskningsprojekt om udviklingsprojektet UPGRADE. 

Formål

Formålet med følgeforskningsprojektet er at kvalificere den videre udvikling af UPGRADE-forløbene på baggrund af et systematisk litteraturstudie og casestudier af to UPGRADE-forløb.

Projektet er målrettet 15-30-årige unge, som ikke har opnået karakteren 2 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen og derfor ikke har de faglige forudsætninger, som efter den nye erhvervsuddannelsesreform kræves for at blive optaget på en erhvervsuddannelse.

 

Hovedpointer

  • Det kan på baggrund af litteraturstudiet konkluderes, at erfaringerne med forløb som UPGRADE er forholdsvis begrænsede, hvilket tilskrives, at der først er kommet adgangsbegrænsninger på erhvervsuddannelserne med den nye erhvervsuddannelsesreform i 2015.
  • De få studier, som indgår i litteraturstudiet af tilsvarende forløb, gør det ikke muligt at udlede nogle generelle pointer om forløbenes effekter og indhold, og hvad der virker godt/mindre godt i forhold til de forskellige typer af målgrupper.
  • Litteraturstudiet kan imidlertid bidrage med viden om, hvad der kan betegnes som ’god skole og undervisningspraksis’ i forhold til UPGRADEs målgruppe ud fra erfaringer på ikke mindst erhvervsuddannelserne, men også på VUC og i folkeskolen.
  • Den overordnede konklusion på casestudiet er, at de unge på begge forløb generelt udtaler sig positivt om deres udbytte af UPGRADE-forløbene, specielt i forhold til den faglige undervisning, deres faglærere og det sociale sammenhold på holdene.
  • Dog er de unge mere kritiske over for undervisningen i personlig kompetenceudvikling og andre af de afklarende og støttende elementer i UPGRADE.

 

Find rapporten

Find rapporten på vive.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af KORA i 2015.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.