Pædagogisk it

Hvordan arbejder skolerne med at styrke digitaliseringen i undervisningen – og hvordan ser det ud i forhold til udviklingen af undervisningsformer, faglighed og didaktik?

Det forskningsmæssige felt 'pædagogisk it' har fokus på, hvordan teknologien har betydning for udviklingen af fagene og elevernes indlæring. Du kan få nærmere indsigt her på siden – blandt andet via rapporten, IT på ungdomsuddannelserne, som er udarbejdet af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut).