Forskning og viden

Afslutning på projekt ”Ledelsesudvikling i praksis” samt offentliggørelse af slutrapport

LIP er et ledelsesudviklingsprojekt ("ledelsesudvikling i praksis"), som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har igangsat som følge af ”Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” fra 2014.

Målet med projektet var, at mellemlederne på erhvervsskolerne skulle styrkes i at udnytte det nye ledelsesrum i kølvandet på OK13 med henblik på effektivt at gennemføre de centrale initiativer i eud-reformen – herunder et kvalitetsløft af undervisningen, en ændret struktur og en styrkelse af skolens lærings- og ungdomsmiljø. 

Ved projektets slutning er konklusionen, at ledelsesrummet er blevet tydeligere, og lederne anvender dette til at tilpasse centralt fastsatte initiativer til deres egen afdeling eller enhed.

Projektets afslutning blev markeret ved en afslutningskonference for såvel deltagende skoler som øvrige interesserede erhvervsskoler den 19. september 2019. Ved denne lejlighed blev afslutningsrapporteringen offentliggjort

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.