Feedback og evaluering

Hvordan arbejder skolerne med at fremme en effektfuld og systematisk praksis for feedback og evaluering? Feedback og evaluering er en central del af den gode undervisningspraksis og spiller en vigtig rolle i elevernes læreproces. 

Evaluering og feedback bør understøtte eleverne bedst muligt og kræver de rette organisatoriske og pædagogiske rammer. Men hvordan kan du anvende evaluering for at få indblik i egen undervisning og i elevernes styrker, svagheder og fremskridt, og hvordan arbejder du med feedback? Få inspiration her.

Siden er opdateret 20. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.