Kompetenceudvikling

Præsentation af arbejdsgruppen for udvikling af faget

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) nedsatte i efteråret 2018 en arbejdsgruppe til udvikling af det faglige indhold i det nye grundfag erhvervsinformatik.

For at sikre fagets relevans er udvalgte brancheorganisationer inddraget i arbejdet.  Se oversigt over medlemmerne af arbejdsgruppen her.

Arbejdsgruppens deltagere er fra professionshøjskoler samt erhvervsskoler. Deltagerne fra erhvervsskolerne er udpeget primært af de nationale videnscentre på erhvervsuddannelserne.

I beskrivelsen af fagbilaget har arbejdsgruppen haft sparring med udvalgte brancheorganisationer, professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet og Kathrine Madsen, fagkonsulent i informatik på gymnasieområdet.

 

Arbejdsgruppens deltagere

Bjarne Andersen - fagkonsulent

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Jeppe Egendal – læringskonsulent og lektor

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og VIA University College

Katrine Strange - specialkonsulent

Styrelsen for IT og Læring

Eva Petropouleas – pædagogisk konsulent

 

Professionshøjskolen Absalon

 

Ole Raal - faglærer

Videnscenter for Automation og robotteknologi – Tech College

Claus Sigurd Lykke - projektudvikler

René Djurhus Pedersen - faglærer

 

Videnscenter for Håndværk - Bæredygtighed, Klimarenovering & Byggeri - Learnmark Horsens

Kenneth Brandborg - Lærings- og digitaliseringskonsulent

Videnscenter for Velfærdsteknologi – Sosu Nord

Flemming Bornemann – Uddannelseschef

Videnscenter for Databaseret service og Forretningsudvikling - IBC

Lars Kristian Clausen - faglærer

Roskilde Tekniske Skole

Peter Bruus - udviklingskonsulent

ZBC

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.