Erhvervsinformatik – nyt grundfag på erhvervsuddannelsesområdet

Den digitale udvikling går stærkt, og det skal eleverne på erhvervsuddannelserne rustes til med det nye grundfag erhvervsinformatik.

Eleverne skal ikke kun lære at anvende den nye teknologi, de skal også forholde sig kritisk til den. Fagkonsulent Bjarne Andersen fortæller i denne korte video om formålet med erhvervsinformatik, hvor også fagets to grundbegreber "Digital teknologi" og "Digitale artefakter" introduceres.

 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Siden er opdateret 01. juli 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.