Aktivitet

Dilemmaleg

I denne aktivitet skal eleverne tage stilling til en række etiske og politiske dilemmaer, som der muligvis vil være delte meninger om. Der vil være fokus på elevernes forskellige argumenter for og imod. Omfanget af aktiviteten er 1-2 lektioner.

Aktiviteten har til formål, at eleverne kan argumentere for deres holdninger og forholde sig til andres argumenter.

 

Planlægning/overvejelser

Ryk alle bordene i lokalet ud til siden, så der er mest mulig plads på gulvet (tegn eventuelt en streg på tværs af lokalet med kridt). I den ene side af lokalet hænger du et skilt (papir/karton), hvor der står ”uenig” og i den anden side et skilt, hvor der står ”enig”. 

Læs detaljeret om, hvordan du kan planlægge aktiviteten her: Sådan gør du.

 

Aktivitetens opbygning

Introduktion

Introducer eleverne for øvelsen og forklar, hvordan de skal forholde sig til dilemmaerne.

Øvelse

Læs et udsagn op af gangen og giv eleverne lidt tid til at placere sig. Forsøg at få en debat i gang i mellem eleverne.

Refleksion

Snak med eleverne om øvelsen, eksempelvis ved følgende refleksionspørgsmål:

- Hvordan var det at blive tvunget til at skulle tage stilling?

- Fik de andres argumenter dig til at skifte holdning? Hvorfor/hvorfor ikke?

- Var du overrasket over, at dine klassekammerater var uenige/enige?

- Kunne I have fundet kompromisser, hvis I var blevet ved med at diskutere?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.