Inspirationsmateriale til undervisning

Via linket på denne side findes materialer med baggrundsviden og konkrete forslag til undervisningen. Materialet er organiseret i fire pakker med enkle beskrivelser, som du kan anvende direkte i undervisningen.

Materialets indhold

Materialet beskriver, hvordan du kan arbejde praksisnært og helhedsorienteret med taksonomi og differentiering, og hvordan du arbejder med eksaminations- og bedømmelsesgrundlag samt bedømmelseskriterier. Endelig præsenterer materialet et analytisk perspektiv på fagbilagets fagsyn.

Materialepakke 1: Praksisnær og helhedsorienteret undervisning
Du får viden om og forslag til, hvordan du kan undervise praksisrelateret med små, konkrete eksempler og øvelser fra praksis, der kan bruges til at understøtte opkvalificering af din faggruppe og referencer til videre læsning.

Materialepakke 2: Taksonomi og differentiering
Materialet introducerer til grundfagenes taksonomiske ramme, og hvordan den kan være udgangspunkt for læringsmål og succeskriterier. Du får indblik i, hvordan du kan arbejde med læringsmål og selv udarbejde læringsmål, blandt andet med konkrete skabeloner til læringsmål og succeskriterier. Endelig giver materialet en introduktion til undervisningsdifferentiering i danskfaget, og hvordan det spiller sammen med at arbejde med læsestrategier.

Materialepakke 3: Eksaminations- og bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier
Materialet viser, hvordan du kan arbejde med bedømmelseskriterier ved at anvende øvelser. Du får også inspiration til, hvordan du kan se på sammenhængen mellem bedømmelseskriterier og eksamen, og hvordan du kan konkretisere bedømmelseskriterier.

Materialepakke 4: Danskfagets fagsyn på eud
Materialet introducerer en teoretisk baggrund for at analysere fagsynet i danskfaget og giver indsigt i danskfagets fagsyn gennem fire paradigmer. Materialet indeholder blandt andet en video, der giver en god indsigt i disse paradigmer og en analyse af danskfagets fagsyn.

 

Find materialet

Det samlede materiale findes på cfu.via.dk

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af og Bettina Buch, ph.d., Docent ved Professionshøjskolen Absalon, Anne Gitte Hønge, Kandidat i pædagogisk filosofi og adjunkt ved Professionshøjskolen UCN og Susanne Hjelmberg Larsen, Master i Læreprocesser, didaktik og professionsudvikling og lektor ved Professionshøjskolen UCN Act2learn.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.