Artikel

Inspirationsmateriale - Case som pædagogisk redskab i grundfagene

Dette inspirationsmateriale præsenterer, hvordan teori og praksis kan indgå i arbejdet med en case, som pædagogisk redskab.

En grundlæggende tanke bag inspirationsmaterialet er, at en case netop har mulighed for at udfolde det grundfagsfaglige indhold relateret til aktuelle og relevante erhvervsfaglige og samfundsmæssige problemstillinger.

Fag- og uddannelsesrelevante cases kan være med til at fremme elevens eller lærlingens motivation og lyst til at lære med afsæt i meningsfulde og faglige sammenhænge. Dette kan skyldes, at det grundfagsfaglige indhold kan perspektiveres erhvervsfagligt og samfundsfagligt i forhold til elevens eller lærlingens erhvervsfaglige uddannelse og almindelige hverdag. Casearbejdet understøtter på denne måde den helhedsorienterede og anvendelsesorienterede tilgang til læring.

Materialet hviler på fagkonsulenternes erfaringer og den litteratur, der har været tilgængelig omkring det at arbejde med case som pædagogisk metode.

 

Hvad er case-baseret undervisning?

"Case-baseret undervisning er karakteriseret ved, at undervisningen opbygges omkring en case. En case er groft sagt et virkeligt (eller i hvert fald realistisk) scenarie, som indeholder komplekse problemstillinger, der egner sig til fx teoretisk udredning eller praktisk problemløsning. I case-beskrivelsen indgår arbejdsspørgsmål og typisk også baggrundsmateriale eller henvisninger hertil. Case og spørgsmål er formuleret sådan, at det ikke giver sig selv, hvordan den bør håndteres, og herved adskiller case-undervisningen sig fra fx regneeksempler i naturvidenskabelige fag, idet den udfordrer studerende til at analysere, anvende teoretiske modeller og/eller træffe beslutninger. Således adskiller ’case’ sig i denne artikels betydning fra brugen af ’case’ som betegnelse for blot et praktisk eksempel." (Citat fra tema artikel om Case-baseret undervisning i DUT, nr. 14, 2013)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.