Aktivitet

Arbejdsforhold - JYSK

JYSK har fokus på medarbejderne. Det kommer både til udtryk i koncernens interne kommunikation, hvor de gode resultater fortælles, men også eksternt, hvor medarbejderne fortæller om, hvorfor JYSK er et godt sted at arbejde.

  Eksempel 1. Analyse af video

  Du har været i praktik i JYSK og synes om arbejdsmiljøet, som JYSK har skabt mellem deres medarbejdere. Du sidder på Facebook og ser en ansat, der fortæller om at arbejde i JYSK

  Til eksamen skal du

  • præsentere din analyse af videoen.
  • Redegøre for virkemidler, appelformer og videoens hensigt
  • give dine personlige bud på, hvad et godt arbejdsmiljø er.

   

  Eksempel 2. Brochure

  Jysk har ansat et nyt hold salgselever. I den forbindelse, bliver der på de nye elevers første dag udleveret en brochure om JYSKs værdier, hvad der forstås ved købmand, kollega og korpsånd, elevtiden på JYSK Academy samt karrieremuligheder. JYSK ønsker denne brochure opdateret og har bedt dig, om at sætte dit præg på den nye brochure.

  Til eksamen skal du

  • fremlægge din brochure.
  • Begrunde dine valg af indhold, sprog og layout i forhold til målgruppen.
  • Redegøre for JYSKs værdier og deres tre fokuspunkter for salgspersonalet.

   

   

  Ressourcer

  Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

  Job.jysk.dk Artikler og videoer om diverse arbejdsområder i JYSK.

  GOJYSK  online nyhedsmedie for medarbejdere .

  Sponsorater

  Ansvarlighed Om miljø og klima, dyrevelfærd, kemi og etisk og social ansvarlig produktion.

  JYSK på Instagram

  LinkedIn

  Facebook

  Pressemeddelelser og nyheder

   

  Kreditering

  Udarbejdet af Troels Lynggaard Iversen

  Siden er opdateret 20. januar 2020 af emu-redaktionen
  Rettigheder:

  Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
  Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.