Artikel

Helhedsorientering i de STEM-relaterede grundfag - et didaktisk inspirationsmateriale

Materialet beskriver de trinvise didaktiske overvejelser, der ligger til grund for udvikling af helhedsorienteret og praksisnær undervisning.

Eleverne oplever at praksisnær og helhedsorienteret undervisning, i samspillet mellem STEM-relaterede grundfag og erhvervsfag, er meningsgivende og motiverende i undervisningen.

Udvikling og planlægning af praksisnær og helhedsorienteret undervisning har flere opmærksomhedspunkter og led i processen med at udvikle det gode og sammenhængende undervisningsforløb, der giver godt læringsudbytte hos eleverne.

Dette didaktiske inspirationsmateriale præsenterer og beskriver et punktvis forløb i denne planlægningsproces, der kan bruges til at understøtte arbejdet med at udvikle helhedsorienterede forløb lokalt på den enkelte skole eller i det enkelte lærerteam.

Præsentationen indeholder case-eksempler til perspektivering og refleksion over muligheder og udfordringer i processen.

Du kan finde inspirationsmaterialet "Helhedsorientering i de STEM-relaterede grundfag" her

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.