Arrangementer

Den lokale undervisningsplan (LUP)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) afholdt den 12. maj 2021 webinar om de nye regler for beskrivelse af skolernes lokale undervisningsplaner (LUP).

På webinaret blev de konkrete ændringer af reglerne gennemgået. Desuden blev en ny vejledning og eksempler på nye LUP beskrivelser præsenteret. Materialet har til formål at støtte skolerne i det kommende arbejde. 

Baggrund

I 2018 blev der med aftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” besluttet at iværksætte et udvalgsarbejde med erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter med henblik på forslag til forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem, herunder nye rammer for beskrivelse af LUP.

Udvalget har afgivet rapport med anbefalinger til forenkling af de tre niveauer i beskrivelsessystemet, uddannelsesbekendtgørelsen, uddannelsesordningen og LUP. I forlængelse af rapporten har der været et udviklings-og afprøvningsarbejde på 6 uddannelser og skoler.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.