Aktivitet

EcomTrainer

Kom i "værkstedet" med eleverne og lad dem prøve kræfter med den digitale markedsføring i et digitalt simulerings-værktøj.

Hands-on erfaring med online værktøjer

EcomTrainer er en gratis online læringsplatform for erhvervsskolerne, der gør det muligt for eleverne at få hands-on erfaring med online værktøjer som f.eks. Facebook Ads, emailsystemer og Google Ads. EcomTrainer er bygget op omkring den digitale kunderejse: Fra opmærksomhedsfasen til køb og loyalitetsfasen. I hver fase er der tilknyttet en række værktøjer, og til hvert værktøj er der introduktionsvideoer, opgaver og simuleringer.

 

Gå til EcomTrainer

Kom i gang på ecomtrainer.dk 
Se introvideo her

 

Hvad er kunderejsen, og hvorfor er den vigtig?

Kunderejsen kan bruges som et værktøj til at kortlægge en forbrugers rejse før, under og efter, de bliver kunde i en virksomhed. Den består af forskellige faser, der er vigtige for at skabe en sammenhængende og værdifuld oplevelse for kunden. I takt med den digitale udvikling er kunderejsen blevet mere kompleks. Kunder bevæger sig på tværs af platforme og på tværs af kunderejsens forskellige faser. Derfor er det en god idé at betragte kunderejsen som et uendelighedssymbol.

Kunderejsen består af faserne:

  1. Opmærksomhed
  2. Interesse
  3. Ønske
  4. Køb
  5. Loyalitet
  6. Ambassadør

Hver fase i kunderejsen har sine kendetegn og forskellige digitale værktøjer, der er særligt velegnede til at fange kundens interesse i den fase, de befinder sig i. 

© ecomtrainer.dk

Kunderejsens digitale værktøjer

I EcomTrainer finder du alle de digitale værktøjer, der knytter sig til de forskellige trin i kunderejsen – lige fra første opmærksomhedsfase til køb og ambassadørskab. Til hvert værktøj hører en præsentation, en instruktionsvideo, en simuleringsøvelse og en praktisk opgave. Eleverne bliver introduceret til de forskellige digitale værktøjer og kan efterfølgende selv afprøve værktøjet med de praktiske øvelser.

Til hvert værktøj er der tilknyttet en simulering, som eleverne kan arbejde med. Simuleringerne giver dine elever mulighed for at afprøve den viden, som de har opnået fra instruktionsvideoerne om værktøjet og det er her, at de får hands-on erfaring med værktøjet for første gang.

I simuleringen skal dine elever hjælpe en fiktiv virksomhed med at opnå et specifikt mål ved at benytte det givne værktøj. Eleverne får til sidst en bedømmelse på deres arbejde i simuleringen, som fordeler sig i tre niveauer:

  • Nybegynder: 0-50% korrekte svar
  • Let øvet: 51-79% korrekte svar
  • Ekspert: 80-100% korrekte svar

Dernæst kan eleverne også gennemgå skriftlig feedback til hvert spørgsmål i simuleringen.

Simuleringen kan gennemføres flere gange, og det er elevens bedste besvarelse, der gemmes.

© ecomtrainer.dk

I hvilke fag kan du bruge EcomTrainer?

EcomTrainer er udviklet med henblik på at hjælpe eleverne med at træne specifikke værktøjer, som ellers kan være svære at komme i nærheden af som elev i skolen. Værktøjerne er udviklet med udgangspunkt i hvad virksomhederne bruger og har brug for, at eleverne kender til.

Men mange af værktøjerne kan naturligt bruges i fagene og kobles til faglige mål og målpinde, særligt faget afsætning (niveau C og B) og det uddannelsesspecifikke fag, men også i grundfaget erhvervsinformatik niveau C i forhold til bl.a. analyse af digitale artefakter samt danskfaget.

 

Lærervejledning

Til hvert digitalt værktøj er der udviklet en lærervejledning. Hver lærervejledning indeholder læringsmål og tidsforbrug, baggrundsviden, vejledende forslag til at arbejde med værktøjet, links til yderligere hjælp, samt vejledende løsninger for hver opgave og en facitliste til simuleringen.

 

Kreditering

EcomTrainer er udviklet af Videncenter for Digital Handel med støtte fra regeringens ”Vækstplan for handel og logistik” og i samarbejde med undervisere fra erhvervsskolerne.

Siden er opdateret 07. maj 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.