Aktivitet

Inviter virksomheder ind i klasselokalet med videoopkald

Videoopkald er en nem og hurtig måde at invitere virksomhederne – og dermed praksis - ind i klasselokalet på. Ring op, vis billedet af virksomhedens repræsentant på projektor. Seancen varer ca. 15-30 minutter.

Baggrund

Som en motiverende faktor bør der i faget indgå aktiviteter i form af besøg fra eksterne aktører eller virksomhedsbesøg, hvor den eksterne aktør/virksomheden bidrager med virkelighedsnære, aktuelle og succesfulde aktiviteter i relation til det faglige kernestof (fagbilag).

Det er spændende for eleverne at høre om den praksis, som de uddanner sig til. Og undervisningen giver mening for eleverne, når de hører, at den teori, de lærer i undervisningen også bruges i praksis.

Videoopkald i undervisningen giver mulighed for flere og mere enkle aktiviteter sammen med virksomheders ansatte, fx ledere, oplæringsansvarlige og elever ansat i praktik. Forberedelsen er minimal for både skole og virksomhed og oftest er den teknologiske løsning let tilgængelig.

Videoopkald bidrager med afveksling i undervisningen og kan kobles direkte til de 5 faglige emner, der indgår i fagbilaget for faget afsætning. Brug gerne videoopkaldet som afslutningen på et fagligt emne og som introduktion til elevernes arbejde med deres dokumentation i faget.

 

Find virksomheden

Kontakten til virksomheden kan skabes gennem tidligere elever, den praktikpladsansvarlige eller det lokale uddannelsesudvalg på skolen. På hjemmesiden lærepladsen.dk kan lokale virksomheder, der er godkendt til praktik, søges frem på siden ”Søg praktikplads”.

 

Planlægning/overvejelser

Underviseren forberedelse:

Underviser booker fx mødet med virksomhedens kontaktperson i begges kalendere og tjekker på forhånd, at det tekniske udstyr virker, evt. ved et testopkald, hvor virksomhedens kontaktperson informeres om, hvordan videoopkaldet afholdes med eleverne.

Elevernes forberedelse:

Eleverne forbereder i samarbejde med deres underviser en række spørgsmål, som sendes samlet til virksomhedens kontaktperson inden videoopkaldet. Virksomhedens kontaktperson læser spørgsmålene igennem inden videoopkald og taler herefter frit ud fra spørgsmålene (besvarer spørgsmålene) under videoopkaldet.

Virksomhedens forberedelse

Virksomhedens kontaktperson orienterer sig i tilsendte  spørgsmål inden videoopkald og taler herefter frit ud fra spørgsmålene (besvarer spørgsmålene) under videoopkaldet. Kontaktpersonen kan også vælge at forberede en præsentation eller fx vise billeder af virksomhedens hjemmeside m.m. undervejs i videoopkaldet.

 

Forslag til emner til videoopkald

Mulige emner, som virksomhedens kontaktperson kan fortælle om, er:

  • virksomhedens marketingmix.
  • virksomhedens målgruppe, og hvordan de fx arbejder med personas.
  • virksomhedens digitale markedsføring.
  • virksomhedens servicekoncept.
  • kundernes købsadfærd i butik kontra online.
  • nye trends og ny teknologi i virksomheden/branchen.
  • virksomhedens brug af og arbejde med data i fx webshop.

 

Videoopkald giver også mulighed for at vise film fra en butik. Fx en detailelev i praktik kan vise en trimmet hylde og samtidig forklare, hvordan og hvorfor han/hun har trimmet hylden, og hvad der er vigtigt at vide, når en hylde i en butik skal trimmes.

 

Kreditering

Fagkonsulent Birgitte Holm

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.