Aktivitet

Målgrupper og købmandskab - Dansk Supermarked Group

Forslag til emner om segmentering og målgrupper på B2C-markedet (konsumentmarkedet) og på B2B-markedet.

Eleven skal arbejde med segmentering, målgruppevalg og markedsføringsplanen.  Der tages udgangspunkt i DSG og det forventes, at eleven anvender relevante teorier og modeller.

 

Eksempel 1. Segmentering i Bilka

Bilka har undersøgt, hvilke kendetegn og egenskaber, der er fælles for de forbrugere, der handler i Bilka. Det er vigtigt at vide, når virksomheden skal tilrettelægge sit parametermix og gøre indkøbsoplevelsen i hypermarkedet endnu bedre.

  • Fortæl om segmenteringsprocessen, som den anvendes i virksomhederne. Du skal komme ind på kriterier, målgruppevalg og begrebet en operationel målgruppe.
  • Læs artiklen Sådan ser Bilka på segmentering og analysér, hvordan Bilka har lavet segmenteringsprocessen. Hvilke kriterier er der lagt vægt på? Hvilke andre kriterier kan være vigtige?
  • Bilka vil gerne have segmentet Tilbudsjægerne til at handle oftere i Bilka. Kom med forslag til, hvilke parametre, som Bilka kan ændre eller benytte sig af for at knytte dette segment nærmere til virksomheden.

 

Eksempel 2. Dansk Supermarked Group køber ind

På hovedkontoret i Brabrand sidder alle indkøbsafdelingerne og fastlægger butikkernes sortiment. Der samarbejdes med leverandører fra hele verden, og mange producenter ønsker at blive leverandører til Dansk Supermarked Group.

  • Redegør for begrebet B2B-markedet og fortæl om de kendetegn, der er. Her er det vigtigt, at du kommer ind på delmarkeder og købsadfærd på B2B-markedet.
  • Fortæl om den købsadfærd, der vil være typisk, når indkøberne fra Dansk Supermarked Group forhandler med leverandører.
  • Fortæl hvordan købsadfærden kan tænkes at være, når f.eks. en institution (skole eller børnehave) henvender sig til en lokal føtex om levering af varer. 

 

Eksempel 3. Markedsføringsplanen

Markedsføringsplanen skal give det samlede overblik over alle de mål, som virksomheden sætter for markedsføringen.

  • Redegør for hvad der indgår i en markedsføringsplan og den planlægningsproces, der foregår i virksomhederne.
  • Vælg én af Dansk Supermarked Groups kæder og beskriv det samlede parametermix. 
  • Udvælg ét eksempel fra kædens promotion (tilbudsavis, annonce, hjemmeside eller andet) og vurdér hvilket budskab, der sendes til forbrugerne.

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Forretningsområder om Salling Groups kerneforretning, digital handel, egne brands og mærker

Pressemeddelelser Mange pressemeddelelser fra Salling Group, som kan brugs i undervisningen i forbindele med temaer om målgrupper og købmandskab.

Siden er opdateret 10. januar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.