Aktivitet

Kommunikation - Dansk Supermarked Group

Forslag til emner om kommunikations- og promotionaktiviteter, herunder reklamer og brug af sociale medier.

Eleven skal arbejde med forskellige promotion- og kommunikationsaktiviteter. Der tages udgangspunkt i DSG og det forventes, at eleven anvender relevante teorier og modeller.

 

Eksempel 1. Promotionaktiviteter og føtex

Forbrugerne skal informeres, og virksomhederne kæmper om deres opmærksomhed. Desuden ønsker virksomhederne at påvirke forbrugernes holdninger og adfærd.

 • Fortæl om promotion. Hvordan planlægges promotionaktiviteterne, hvad skal der tages hensyn til og hvilke aktiviteter kan føtex vælge mellem.
   
 • Redegør for hvilke aktiviteter, føtex tager i brug for at være i bedst mulig kontakt med forbrugerne. 
 • Tag udgangspunkt i en konkurrence, som føtex i City Vest arrangeret i samarbejde med en lokal sportsklub eller forening. Diskutér baggrunden for at vælge netop denne aktivitet.

 

Eksempel 2. Instagram, Facebook og andre sociale medier

Online markedsføring betegner promotion, der udføres, når der er digital kontakt mellem virksomheden og forbrugerne. Desuden er det blevet mere og mere vigtigt, at forbrugerne også ”taler” om virksomheder og produkter indbyrdes på de sociale medier.

 • Fortæl om de sociale medier og hvordan de kan være en del af forbrugerens købsadfærd. Her forventes det, at du kan vurdere, hvordan de sociale medier kan være en del af forbrugernes købsbeslutningsproces og hvilke købemotiver, der kan bringes i spil.
   
 • Bilka har en Instagram-profil og der lægges også billeder på af almindelige brugere under hashtagget #Bilka.
  Se Bilkas profil og find nogle brugere, der har anvendt hashtagget.
  Diskutér hvordan Bilka bruger sin profil og hvordan brugerne kan være med til at markedsføre Bilka. Kom gerne med forslag til, hvordan Bilka kan udvikle deres profil. 

 

Eksempel 3. Saml Guldmærker

Sales promotion anvendes for at skabe opmærksomhed og loyalitet for virksomheden. Hverken føtex eller Bilka har valgt at have et loyalitetsprogram – altså en klub med fordele for medlemmerne. Til gengæld har der været stor opmærksomhed om kampagnerne med at samle guldmærker.

 • Fortæl om de forskellige typer af sales promotion, som virksomheder kan benytte sig af. Hvilke lovgivningsmæssige forhold skal virksomhederne være opmærksomme på?
   
 • I COOP lægges der stor vægt på medlemskabet og de fordele, som det giver forbrugerne. Lav en sammenligning mellem sådan et medlemssystem, som COOP har og Saml Guldmærker-kampagnerne eller andre kampanger i føtex og Bilka. Hvilke fordele og ulemper er der?

 

Eksempel 4. Tilbudsaviser og magasiner

Bilka har i 2016 udviklet deres tilbudsavis. Der er nu ikke kun tale om en tilbudsavis – der udsendes også tema-magasiner, der sætter fokus på bestemte områder og varekategorier, hvor Bilka ønsker at inspirere og engagere forbrugerne.

 • Find et eksemplar af deres temamagasiner. Beskriv kort hvordan magasinet er opbygget, og hvilke emner der omtales. 
 • Udvælg en side eller et foto fra magasinet og analysér opbygningen. Husk at anvende relevant teori.
 • Vurdér den målgruppe som magasinet er rettet mod – du skal inddrage mindst én livsstilsmodel.

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Publikationer CSR-rapporter og årsrapporter

Design og logo  desigmanual og logoer

Pressemeddelelser

Bilkas Youtube-kanal

Føtex på Instagram

Siden er opdateret 09. januar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.