Konferencer og møder

Virtuelt temamøde om evaluering af den pædagogiske læreplan – for pædagogiske ledere og konsulenter

Få inspiration til jeres lokale evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan den 23. marts 2021.

Praksiskonsulenterne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer i marts til endnu et virtuelt temamøde om evalueringen af den pædagogiske læreplan - målrettet dagtilbudsledere og konsulenter.

 

Formål

Formålet med det virtuelle temamøde er at inspirere og understøtte jeres skriftlige evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan, som I skal gennemføre minimum hvert andet år, samt give jer mulighed for at erfaringsudveksle på tværs af kommuner.

 

Indhold

Praksiskonsulenterne vil på mødet præsentere:

  • De lovmæssige krav til evalueringen
  • En nyudviklet skabelon til evalueringen - til inspiration
  • Opmærksomhedspunkter om dokumentation, evaluering af elementer i det pædagogiske læringsmiljø samt inddragelse af forældrebestyrelsen

Herefter vil det være muligt at stille spørgsmål, drøfte oplægget og udveksle erfaringer på tværs af dagtilbud og kommuner.

 

Tidspunkt

Den 23. marts kl. 14.00-15.30

 

Tilmelding

Det virtuelle temamøde foregår via Skype.

Tilmelding til virtuelt temamøde Der er et max antal på 100 deltagere.

 

Du vil efter din tilmelding modtage en mail med praktisk information om din deltagelse i det virtuelle møde samt en kalenderindkaldelse til mødet.

 

Hvis du har spørgsmål forud for mødet, er du velkommen til at skrive til praksiskonsulent jeanette.serve.brunghart@stukuvm.dk

 

 

Siden er opdateret 21. maj 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.