Artikel

Ny it-understøttelse af Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6

Gratis it-understøttelse forventes lanceret i august 2021.

Børne- og Undervisningsministeriet er i gang med at udvikle en ny it-understøttelse af ministeriets egne sprogvurderingsværktøjer til dagtilbudsområdet, Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6. It-understøttelsen erstatter FKO Sprogvurdering, som blev lukket i slutningen af 2019. Kommuner, dagtilbud og skoler, som bruger ministeriets sprogvurderingsværktøjer, kan få gratis adgang til it-understøttelsen.

Ministeriet inddrager interessenter og potentielle brugere af materialet for at sikre brugervenligheden.

Første version af it-understøttelsen forventes lanceret i august 2021.

Kommuner, dagtilbud og skoler kan fortsat bruge ministeriet sprogvurderingsværktøjer via it-understøttelser, som er udviklet af private it-leverandører.

Den første version af ministeriets it-understøttelse giver dagtilbud og skoler mulighed for at indtaste resultater for en sprogvurdering foretaget med den individuelle test i to-, tre-, fire-, fem-, og seksårsalderen og for klassetesten i børnehaveklassen.  Det vil være mulig at få beregnet et resultat for samlet score og delscore for de enkelte deltest.

I næste version af it-understøttelsen forventes der at være fokus på afrapportering, herunder visning af resultater, mulighed for at udtrække resultater på dagtilbuds-, skole- og kommunalniveau med mere.

Kommuner, dagtilbud og skoler kan tilgå it-understøttelsen gennem uni-login.

 

Kontakt

Inge-Line Olesen
+ 45 40 23 60 75
Inge.line.olesen@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret 14. juni 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.