Nyhed

Gratis it-løsning til sprogvurderingsredskaberne Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6

It-løsningen Sprogvurdering.dk kan bruges af kommuner, dagtilbud og skoler, som sprogvurderer med værktøjerne Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6.

Sprogvurdering.dk

Sprogvurdering.dk er en it-løsning til ministeriets sprogvurderingsværktøjer Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6, som kommuner, dagtilbud og skoler kan vælge at anvende til sprogvurdering på dagtilbudsområdet og i børnehaveklassen.

Se Sprogvurdering.dk her.

 

Indhold i Sprogvurdering.dk

I Sprogvurdering.dk kan du bl.a.:

  • Indtaste resultatet af en sprogvurdering
  • Se resultatet for et barn. Både som en samlet score eller for de enkelte deltest i sprogvurderingen.
  • Få en oversigt over hvert enkelt barns sprogvurderingsresultater med visualisering af progression, hvis der er foretaget flere sprogvurderinger af barnet i sprogvurdering.dk. Progressionen vises både for de overordnede dimensioner (førskriftlige og talesproglige færdigheder) og for de enkelte deltest.
  • Se samlede sprogvurderingsresultater for kommune, daginstitutioner/enheder/dagpleje eller skole, samt stue/klasse fordelt på sprogvurderingens to dimensioner (før-skriftlige og talesproglige færdigheder) og på de enkelte deltest.
  • Logge ind som kommunalt ansat ved brug af NemID/MitID og dermed få adgang til data for hele kommunen.
  • Finde materialer og vejledninger til Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6. Det kan du gøre via forsiden på Sprogvurdering.dk, og her kan du også finde svar på spørgsmål i den FAQ, der er tilknyttet.

Om Sprogvurdering.dk

Sprogvurdering.dk er en it-løsning til ministeriets forskningsbaserede sprogvurderingsværktøjer, Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6, som er udviklet til brug for den lovpligtige sprogvurdering på dagtilbudsområdet samt den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen. Værktøjerne er udviklet af TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet for ministeriet med inddragelse af brugere og interessenter.

It-løsningen stilles gratis til rådighed for kommuner, dagtilbud og skoler.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan den lovpligtige sprogvurdering på dagtilbudsområdet og den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen gennemføres. Der kan anvendes andre sprogvurderingsværktøjer end ministeriets, ligesom ministeriets sprogvurderingsværktøjer kan anvendes i andre it-løsninger end Sprogvurdering.dk. Fra og med skoleåret 2024/2025 er det dog obligatorisk at benytte Sprogvurdering.dk til den lovpligtige sprogvurdering i børnehaveklassen.

Læs om sprogvurdering i dagtilbud på emu. 

Læs om sprogvurdering i børnehaveklassen på emu

 

Obligatorisk redskab til brug ved Sprogvurdering i børnehaveklassen fra skoleåret 2024/2025

Som et led i aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen skal der udvikles et forbedret nationalt sprogvurderingsredskab til børnehaveklassen. Det bliver obligatorisk at bruge det nye sprogvurderingsredskab på landets folkeskoler fra begyndelsen af skoleåret 2024/2025.

Sprogvurderingsredskabet giver en systematisk og ensartet vurdering af elever overalt i landet, samtidig med at det over tid kan bidrage med viden om sammenhængen mellem elevernes sproglige udfordringer og faglige udvikling senere hen.

Det forbedrede nationale sprogvurderingsredskab udvikles med afsæt i Sprogvurdering 3-6 og Sprogprøven. Sprogvurderingsredskabet vil blive stillet til rådighed på Sprogvurdering.dk ved skolestart 2024/2025.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.