Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø

Velfungerende samspil og omsorgsfulde relationer mellem børn og pædagogisk personale er en vigtig del af arbejdet med det pædagogiske læringsmiljø.

Velfungerende samspil og omsorgsfulde relationer mellem børnene og jer som pædagogisk personale er afgørende for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Jeres arbejde med relationer og samspil mellem børnene og jer som pædagogisk personale er således en vigtig del af det pædagogiske læringsmiljø.

 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber.

- fra læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling

 

Forskning i børns tilknytning

Forskning i børns tilknytning viser, at børn også knytter sig til andre voksne end deres forældre både inden for og uden for familien – herunder også voksne i dagtilbud. I har som dagtilbud derfor en afgørende rolle i at understøtte, at børn trygt knytter sig til det pædagogiske personale. Det kræver både tid, engagement og kontinuitet i kontakten, for at relationen mellem voksen og barn får karakter af tilknytning.

At opbygge trygge tilknytningsrelationer mellem børn og voksne beskrives i flere undersøgelser, som den vigtigste pædagogiske opgave i dagtilbud – især for børn i 0-2-årsalderen. Flere forskere peger på kvaliteten af interaktionen mellem barn og voksen, som den mest betydningsfulde enkeltfaktor i dagtilbuddet.

 

Inspiration til jeres arbejde

Her på siden finder du inspirationsmaterialer, viden fra forskning, dialogkort, film og podcast. Alt sammen noget, du kan bringe i spil på et P-møde, når I arbejder med det vigtige omsorgsarbejde. I kan også bruge materialerne til at styrke jeres fælles faglige forståelse af nogle af de grundlæggende elementer i det pædagogiske arbejde med relationer og samspil.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.