Artikel

Projekt Børn for Børn – om børns relationer med hinanden i overgangen fra hjem til dagtilbud

Her finder du viden om børns betydning for hinanden og om barnets perspektiv på overgangen fra hjem til dagtilbud. Projektet har fulgt 20 børn i deres første 12 uger i dagpleje eller vuggestue.

Produkter
 • 'Den gode overgang' til dagtilbud – input til pædagoger, dagplejere, sundhedsplejersker og øvrige fagprofessionelle
 • 'Den gode overgang' til dagtilbud – en pjece til forældre
 • 5 små videofilm 

Find materialet på UC Viden.dk

Formålet med projektet er: 

 1. At undersøge børns samhørighed med andre børn i overgangen til dagtilbud

 2. At skabe dialog mellem forældre og fagprofessionelle om "den gode overgang"

 

Hovedpointer

Både nationalt og internationalt er der begrænset viden om børns indbyrdes relationer i overgangen fra hjem til dagtilbud. Projektet dokumenterer, hvordan større børn fungerer som mentorer og omsorgspersoner for nye børn i dagtilbud.

De nye børn er fra dag et optaget af de andre børn. Både børn, der er kede af at være startet i dagtilbud, og børn der straks finder sig til rette. Projektet finder, at:

 • Børn vil hinanden.
 • Børns opmærksomhed på hinanden sker uden de voksnes nødvendige involvering eller aktive tilskyndelse.
 • Børns interaktion sker gennem aktivitet og manipulation af objekter. Nogle børn vil straks bevæge sig hen til et andet barn. Andre børn er mere afventende, så interaktionen sker senere.
 • Sygdom og andet fravær kan udskyde barnets interaktion med andre børn.

Produkterne henvender sig til sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger og forældre samt studerende.

 

Gode råd til fagprofessionelle

 • Giv forældre mulighed for at komme på besøg, før deres barn starter i vuggestue eller dagpleje, så både forældre og børn oplever hverdagen og lærer de andre børn at kende.
 • Fortæl forældre, hvordan I helt konkret integrerer barnet i børnefællesskabet.
 • Brug de andre børn som ”mentorer” i overgangsfasen.

Der er også udarbejdet gode råd til forældre.

 

Kreditering

Projektet er gennemført af VIA University College i samarbejde med Herning kommune og Randers kommune 2022. Projektet har fået støtte fra Nordea-fonden.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.